Vrij door een betaalbaar huis

Zonnige straat met rijtjeshuizen en groenstrook in het midden

Beeld: D66

Wonen is een recht. Het woningtekort is een groot probleem in Leidschendam, Voorburg en Stompwijk.

Er is een tekort aan betaalbare en toegankelijke woningen. Voor starters, studenten, eenverdieners maar ook voor jonge gezinnen en ouderen die willen doorstromen naar een grotere of juist kleinere woning.

D66 werkt aan vooruitgang door meer betaalbaar, divers en duurzaam woningaanbod in het middensegment te realiseren. De woningnood vraagt wat ons betreft om creatieve flexibele oplossingen. Ook roepen we beleggers en huisjesmelkers een halt toe.

  • Onze ruimte benutten we optimaal. We bouwen liever wat hogere gebouwen dan dat we groen opofferen.
  • We handhaven de norm van 30% sociale woningbouw bij ieder nieuwbouwproject. Ook stellen we een norm voor woningen in het middensegment.
  • Als het aan D66 ligt bouwen we in de gemeente de komende 10 jaar geen woningen meer die duurder zijn dan 6 ton.
  • We willen zo veel mogelijk bestaande panden ombouwen tot woningen (zoals bij: Burg. Feithplein, Fonteinkerk, Prins Bernhardlaan, Kerk Stationsplein) 
  • Creatieve oplossingen, zoals tiny houses bij de N206 in Stompwijk
  • We voeren een zelfbewoningsplicht in om beleggers tegen te gaan. Iedereen die een huis koopt moet er dan ook echt zelf in gaan wonen.
  • Woningsplitsing wordt onder voorwaarden toegestaan

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.