Mahjoub Mathlouti

Mahjoub Mathlouti

Mahjoub Mathlouti - Beeld: D66 Leidschendam-Voorburg

De afgelopen raadsperiode heb ik onze partij met plezier en trots mogen vertegenwoordigen in de gemeente waar ik al 30 jaar woon. De komende periode doe ik dat graag weer, en daarom stel ik mij met volle overtuiging weer kandidaat.

  • 36 jaar
  • Tunis
  • Voorburg

De afgelopen jaren heb ik mij o.a. ingezet op het gebied van werkgelegenheid, en met daarbij extra aandacht voor de inwoners die al langer werkloos zijn. Ook heb ik mij ingezet voor een zo goed mogelijk ondernemersklimaat, en – ondanks de beperkte rol van de gemeente – voor het beste onderwijs voor onze kinderen. Op het dossier van burgerparticipatie heb ik stappen gezet om politiek en burger dichter bij elkaar te brengen. Met zekere trots kan ik terugkijken, maar ik ben nog niet klaar.

Het gebrek aan betaalbare woningen voor starters en doorstromers, maar ook de bereikbaarheid in delen van onze gemeente zijn een probleem. Daarnaast kampt het sociaal domein met financiële tekorten en wachtlijsten, die al jaren drukken op de kwaliteit van zorg en hulp aan mensen die dat hard nodig hebben. Ook is de verwachting dat we de komende jaren zowel de economische als sociale gevolgen van de coronapandemie zullen voelen. Met D66 wil ik deze en andere problemen de komende vier jaar hard aanpakken.

Voorburg-Noord is voor mij altijd een fijne plek om te zijn. Ik ben er opgegroeid, en mijn ouderlijk huis en mijn oude basisschool De Parachute staan er nog steeds. Ik heb er mooie herinneringen en dat stukje Voorburg voelt voor mij nog altijd als echt thuis.

De komst van The Mall of the Netherlands en de bouwplannen en ontwikkelingen op de Binckhorst zijn de afgelopen jaren vooral negatief in het nieuws geweest. We hebben vooral kunnen horen en lezen over de terechte kritiek op de verdichting en de toename van verkeer in delen van onze gemeente. Tegelijkertijd bieden zowel de Mall alsook de aanstaande woningbouw op de Binckhorst ook kansen voor onze lokale economie. Winkelgebieden zoals Oud Voorburg, maar ook andere lokale (horeca)ondernemers en culturele voorzieningen kunnen hier van profiteren.

Meer inspraak voor onze inwoners. De afgelopen periode heb ik me vanuit de oppositie met enig succes ingezet voor meer inspraak, maar het is nog niet genoeg. Wat ons betreft zijn inwoners altijd volwaardig gesprekpartners, en krijgen zij de ruimte om mee te beslissen wanneer ze met betere plannen kunnen komen dan de gemeente zelf. Ook moeten kinderen en jongeren een vaste stem in de gemeenteraad krijgen. Een jongerenraad en een kindervragenuur kunnen daar bijvoorbeeld voor zorgen.

Hierbij gaat het niet om veranderen, maar het in een keer zo goed mogelijk doen. Vanaf 1 januari 2022 zijn we namelijk als gemeente verantwoordelijk voor de inburgering van statushouders. Voor de ontwikkeling en het zo goed mogelijk inburgeren van deze nieuwe Nederlanders zetten we zo snel en goed mogelijk in op het leren van de Nederlandse taal, en nemen we hen zo snel mogelijk op in onze samenleving. Bijvoorbeeld door hen te begeleiden naar (vrijwilligers)werk, het koppelen aan taalmaatjes maar ook door hen in contact te brengen met ons verenigingsleven.

Op het gebied van verkeer en vervoer zien we dat het steeds drukker wordt in onze gemeente. Met de verschillende bouwplannen zal dit de komende jaren er niet minder op worden. Daar waar nu de auto vrij spel krijgt, zullen we als gemeente waar mogelijk meer de nadruk moeten leggen op het gebruik van alternatieve vervoersmiddelen (OV, fiets, (deel)scooter of te voet). Dat betekent ook dat we bij bouwplannen hier al rekening mee moeten houden. En dat laatste gebeurt nog niet genoeg.

D66 is voor mij een partij waarin ik mijn idealen terug kan vinden. Zaken als ‘vrijheid van het individu’ en het accent op goed onderwijs en ontwikkeling zijn dingen die mij altijd hebben aangesproken. Dingen die ook stroken met mijn persoonlijke waarden.

Echt een favoriet heb ik niet echt, maar ik was onder de indruk van het boek ‘Sapiens’ van Yuval Noah Harari, dat ik als laatst heb gelezen. Een informatief boek dat gaat over de ontwikkeling van de mens vanaf de prehistorie en het categoriseert deze in een aantal revoluties. Een mooi boek om in je kast te hebben!

Het laatste culturele event kan ik me niet echt meer herinneren sinds we de afgelopen 1,5 jaar door Corona weinig hebben kunnen doen. Vlak voor de coronapandemie in maart 2020 ben ik op vakantie in Amerika nog wel bij de basketbalwedstrijd Washington Wizzards tegen de Philadelphia 76’ers geweest. Ik was al eerder bij een NBA-wedstrijd geweest. Behalve de sport kan ik ook heel erg genieten van de hele beleving en entertainment om de sportwedstrijden heen daar in Amerika. Overigens blijft een mooie voetbalwedstrijd in het stadion ergens in Europa het mooiste sportuitje voor mij.