Een groene gemeente

Elektrische auto aan een laadpaal

Beeld: D66

Hoe vrij ben je als je je zorgen maakt over het klimaat? Over hoe schoon de lucht is die je inademt? De leefbaarheid staat onder druk, bijvoorbeeld door luchtvervuiling, wateroverlast en ontwikkelingen van omliggende gemeentes.

Daar moeten we nú iets aan doen.

Voor daden is geen verdeeldheid, maar samenwerking nodig. Voor grote keuzes die niet iedere paar jaar veranderen.

D66 Leidschendam-Voorburg blijft werken aan vooruitgang door te staan voor een groene, veilige en bereikbare gemeente. D66 zet daarom in op meer groen, betere luchtkwaliteit, beter OV, meer en veilige fietspaden en een goede doorstroom van verkeer in de gemeente. 

We willen een jaarlijkse vergroening in de gemeente van 1% van het verhard oppervlak, zoals asfalt, tegels en daken. We maken het verkeer aantrekkelijk voor fietsers & voetgangers. Ook maken we groene initiatieven van onze bewoners makkelijker.

  • We willen versteende parkeerplaatsen veranderen in groene parkeerplaatsen.
  • Pleinen, zoals het Damplein en stationsplein in Voorburg willen we vergroenen
  • Initiatieven zoals ‘Tegelwippen’, ‘Operatie Steenbreek’ steunen we. Bijvoorbeeld in samenwerking met onze scholen: ‘Elke leerling op de basisschool een groene tegel’
  • Bij het vervangen van riolering bewoners stimuleren zelf wateropvang te verzorgen.
  • We zetten op lange termijn in op de ondertunneling van de A12, ‘de Huygenstunnel’.
  • Duurzame maatregelen zoals isolatie en zonnepanelen moeten aftrekbaar worden van de WOZ-waarde
  • De gemeente moet ook huurders helpen met de verduurzaming van hun huis, bijvoorbeeld met de WoonWijzerBox of door de pandeigenaren te stimuleren.
  • Invoering duurzaamheidstoets voor alle nieuwbouwprojecten.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.