Duurzame leefomgeving

Nu echt aan de slag met klimaatverandering

Klimaatverandering is de grootste uitdaging van onze tijd. Om onze eigen gemeente en de wereld om ons heen leefbaar te houden moeten we nu in actie komen. We hebben te lang gedacht of gehoopt dat de gevolgen van klimaatverandering wel meevallen.  Als rijke, groene gemeente in een rijk land moet Leidschendam-Voorburg vóór 2050 CO2 neutraal zijn. We zetten actief in op schonere energie voor onze huizen en ons vervoer, we houden onze gemeente groen en we komen in actie om de luchtkwaliteit te verbeteren. Door het verstandig te doen, denkt D66 dat het voor iedereen toegankelijk en betaalbaar kan zijn.

Groene gemeente

We beschermen het vele groen dat we al hebben, zoals de Vlietlanden en het Sijtwendepark. Bij een belangrijk bouwproject waarvoor natuur moet wijken, compenseert de bouwer minimaal dezelfde hoeveelheid natuur van dezelfde kwaliteit. We zorgen voor meer bomen, bloemrijke bermen, struiken en heggen in de openbare ruimte. Daarmee versterken we de biodiversiteit en onze eigen leefomgeving.

Het Damplein in Leidschendam zou opvrolijken met meer groen.
Mensen die hun tuinen, daken, balkons en gevels willen vergroenen, kunnen rekenen op D66. We faciliteren initiatieven van bewoners die hun buurt groener en robuuster tegen klimaatverandering maken. Dit heeft in de Spinozalaan en de Laan van Haagvliet in Voorburg al tot mooie resultaten geleid.

De gemeente moet een concreet plan maken om ieder jaar 1% van het verharde oppervlak in de gemeente (straten, wegen, pleinen en daken) te vergroenen. Groen toevoegen waar het kan om water op te vangen en hitte te bestrijden. Hierbij betrekken we ook de jeugd en zoeken we naar samenwerking met de scholen. In de hele gemeente willen wij schoon, gezond en levend water met oog voor natuurlijke oevers en zonder overstort vanaf het riool.

Klimaatverandering maakt goede afwatering nog belangrijker. Groene straatprofielen geven wegen een verzorgd uiterlijk. Half-verharde parkeerplaatsen met speciaal gras geven de straat een frissere uitstraling. Dat mag van D66 best een beetje duurder zijn.

Energietransitie

Groener worden moet ook in de portemonnee lonen. Er is veel te winnen met isolatie en zonnepanelen. Maak het inwoners makkelijker om deze investeringen te doen.D66 wil bijvoorbeeld dat groene investeringen kunnen worden afgetrokken van de WOZ-waarde. Duurzame investeringen moeten leiden tot lagere lokale belastingen voor inwoners, niet tot hogere.

Het omschakelen naar nieuwe warmtebronnen (waardoor we minder gas gebruiken), kan het best op wijkniveau. Huiseigenaren bepalen of zij mee willen doen. De gemeente gaat warmteplannen opstellen waarin wordt uitgezocht wat de beste oplossing is en wanneer die wordt uitgevoerd. D66 vindt dat de bewoners daarbij medezeggenschap moeten hebben, ondersteund met informatie, energiecoaches, subsidies en leningen uit het Nationaal Warmtefonds.

De gemeente stimuleert energiecollectieven waarin inwoners samen lokaal duurzame energie opwekken op een manier die iedereen de kans geeft om mee te profiteren. Wij verwachten van wooncorporaties dat zij hun woningen verduurzamen, bijvoorbeeld met zonnepanelen op de daken, plaatsen van HR++ glas en andere isolerende maatregelen.

We voeren een duurzaamheidstoets in voor alle nieuwbouwprojecten. Groene isolatie en duurzame warmtebronnen zijn de standaard.

Elektrisch rijden heeft volgens D66 de toekomst. Gebrek aan laadpalen houdt bewoners in sommige wijken tegen om een elektrische auto te rijden. Daarom moeten er veel meer laadpalen in onze gemeente komen. Met een concreet actieplan zorgt de gemeente ervoor dat er de komende jaren genoeg openbare laadpalen op de juiste plekken staan. Het moet makkelijker worden om een openbare laadpaal in je straat aan te vragen en moeilijker om hem tegen te houden.

Afval

Leidschendam-Voorburg moet nog een flinke slag slaan om de landelijke doelen voor het verminderen van restafval te halen. D66 denkt dat het kan en dat het moet. We kiezen de beste manier die aantoonbaar praktisch en betaalbaar is voor inwoners. Als dat een combinatie van zelf scheiden en na-scheiding blijkt te zijn, dan is dat ook goed. Het gaat D66 erom dat we samen zo veel mogelijk afval omzetten in waardevolle grondstoffen voor hergebruik. Waarbij iedereen kan helpen.

We zien nog steeds te veel rommel en zwerfafval op straat en in de natuur. Dus meer prullenbakken neerzetten en boetes uitdelen aan overtreders die bijvoorbeeld hun vuilnis naast een container zetten of achteloos troep op straat gooien. Met jongeren en winkels, zoals supermarkten in de buurt van scholen, bekijken we hoe we samen het zwerfafval op een constructieve manier kunnen aanpakken.

Mobiliteit

We maken het verkeer aantrekkelijk voor fietsers en voetgangers. Daar willen we in investeren. Bestaande plannen voor betere fietspaden moeten snel worden uitgevoerd, zoals asfalt op bestaande fietspaden en aanleg van de verlengde Velostrada, het Trekvliettracé, en de sterroute tussen Den Haag CS en Leidschenveen.

Onze gemeente is goed bereikbaar met het Openbaar Vervoer (OV). Dat moeten we zo houden. In Leidschendam-Zuid moeten we de OV-bereikbaarheid verbeteren. In Voorburg-West ligt de uitdaging in goede inpassing van het OV. Verkeersveiligheid en doorstroming moeten prioriteit hebben. Daarom is een tram door de Prinses Mariannelaan geen goed idee.

Onveilige kruisingen en oversteekplaatsen moeten worden verbeterd. Wij hebben een concreet lijstje met specifieke verbeterpunten in onze gemeente, zoals de kruising Maanweg – Laan van Nieuw Oosteinde en de fietspaden langs de Vliet. Meer fietsenstallingen bij stations, tramhaltes en winkelgebieden. The Mall of the Netherlands is een mooi winkelcentrum geworden, maar de files eromheen zijn een heus drama voor omwonenden. Er moet snel een goed plan komen met maatregelen die het autoverkeer terugdringen en weer door laten stromen. Zodat de bewoners weer gemakkelijk hun huizen kunnen bereiken en kunnen parkeren.

Een extra brug over de Vliet is duur en lost niks op. Een hele stapel onderzoeksrapporten toont aan dat een brug het verkeersprobleem alleen maar verlegt binnen de gemeente. Niet doen dus, zonde van ons belastinggeld. Betere doorstroming op de N14 is een oplossing. Ook moeten we bekijken of een vorm van selectieve toegang een oplossing is.

De luchtkwaliteit in Leidschendam-Voorburg wordt steeds beter. Toch gaan onze inwoners door de luchtkwaliteit nog steeds 9 maanden eerder dood. Daar maken wij ons zorgen over. Wij willen de emissieregels voor verkeer zoals die in Den Haag gelden ook bij ons invoeren. Onze meetstations houden we in de lucht en waar fijnstofwaarden boven de Europese normen komen, nemen we snel maatregelen. D66 blijft streven naar het halen van de strenge WHO normen. Onze ideeën – zoals inzetten op fietsen, elektrisch rijden, meer bomen – helpen om onze lucht sneller gezond te krijgen.

D66 ziet de Utrechtse Baan (A12) en Station Voorburg in de toekomst graag onder de grond. Deze langgekoesterde wens zou onze gemeente nog veel mooier maken. De nieuwe Rotterdamse Baan geeft nieuwe kansen om dit grote project uit te kunnen voeren. Het zal niet binnen de komende raadsperiode klaar zijn en Leidschendam-Voorburg kan het nooit alleen betalen. Daarom moet onze gemeente nu het voortouw nemen om de juiste partijen, zoals het Rijk en de gemeente Den Haag, achter dit mooie plan te krijgen.