Wonen

Meer middeldure huizen zonder alles vol te bouwen

We hebben te maken met woningnood. Net als in de rest van de Randstad komen starters in onze gemeente heel moeilijk aan een woning. Gezinnen met meer kinderen stromen lastig door naar een grotere woning en er zijn te weinig geschikte appartementen voor ouderen.

We moeten creatiever en flexibeler zijn bij het bestrijden van de woningnood. We kunnen bijvoorbeeld tiny houses toestaan en leegstaande panden ombouwen tot woningen, zoals dat gebeurt met de kerk aan de Laan van Nieuw Oost Einde en gebouwen aan de Prins Bernhardlaan. De herontwikkeling van het CBS-terrein laat zien hoe D66 de woningnood wil bestrijden. We ontwikkelen liever iets hogere gebouwen dan dat we groen opgeven. Juist dat groen maakt Voorburg, Leidschendam en Stompwijk zulke prettige woonplaatsen.
 
We bouwen niet alles vol en waar de woningvoorraad van Leidschendam-Voorburg kan worden uitgebreid, wil D66 vooral meer middeldure huurwoningen en koopwoningen. Daaraan ontbreekt het in onze gemeente meer dan aan sociale woningbouw. Het tekort aan middeldure woningen belemmert mensen om door te stromen uit de sociale sector. D66 wil wijken waar alle lagen van de bevolking, jong en oud samenleven en iedereen zich thuis voelt. In wijken waar al meer dan de helft sociale woningbouw is, wil D66 meer diversiteit. Dat verbetert ook de kansengelijkheid tussen mensen.

Ouderen ervaren een groot tekort aan levensloopbestendige huizen in de buurt van voorzieningen. Daar moeten we een oplossing voor vinden. Als zij hun ideale nieuwe woning kunnen vinden, verkopen ze hun huidige gezinshuis. Dat geeft weer doorstroomkansen aan anderen.

We nemen maatregelen om te voorkomen dat beleggers prijzen verder opdrijven, net als in Den Haag en Pijnacker-Nootdorp. Daarmee weren we ‘huisjesmelkers’ met veel panden uit onze gemeente. Splitsen van woningen staan we alleen toe als het past in de wijk.

De gemeente moet alerter worden, meer meedenken en actief betrokken zijn bij bouwplannen die net aan de andere kant van onze gemeentegrenzen worden ontwikkeld. Zo voorkom je ook een toekomstig tekort aan voorzieningen voor onze inwoners, zoals bijvoorbeeld huisartsen en scholen. Haagse ontwikkelingen in de Binckhorst en bij station Laan van NOI moeten het woongenot van onze inwoners verhogen, niet aantasten.