Oneerlijk voor lokale bedrijven

Terwijl de landelijke overheidssteun voor de coronacrisis afloopt, stelt de gemeente juist voor om grote buitenreclamebedrijven financieel te compenseren voor omzetverlies dat zij tijdens de lockdowns hebben geleden. De fractie van D66 Leidschendam-Voorburg noemt dit schrijnend.

Miljardenomzet

De coronacrisis lijkt dan misschien voorbij, maar veel lokale ondernemers hebben het nog steeds zwaar. Door het aflopen van de overheidssteun is zelfs al een stijging te zien in het aantal faillissementen. ‘Dat de gemeente dan nu voorstelt om grote reclamebedrijven, waarvan één zelfs met een miljardenomzet, voor ongeveer 100.000 euro te compenseren is op zijn minst schrijnend te noemen’, zegt D66 fractievoorzitter Wouter Jorissen. ‘Zeker als je ziet dat lokale ondernemers het nog steeds zwaar hebben’. De bedrijven waar het om gaat, ESH Media en JCDecaux, hebben volgens de verantwoordelijk wethouder ook al financiële steun gekregen van de landelijke overheid.
Jorissen: ‘Ik begrijp niet waarom we dan zulke grote bedrijven nog extra geld zouden geven. De gemeente heeft het geld zelf echt hard nodig en ik vind het niet eerlijk tegenover de kleinere lokale ondernemers’.

Contract opzeggen

Een van de reclamebedrijven beroept zich op het contract wat het met de gemeente heeft afgesloten. Daarin staat dat in geval van grote veranderingen, die buiten het bereik van het bedrijf liggen, de gemeente en het bedrijf gezamenlijk maatregelen moeten nemen die bij de nieuwe situatie passen. Anders zou het bedrijf het contract met de gemeente opzeggen, en loopt de gemeente de inkomsten uit het contract mis.

Grootspraak

Grootspraak vind ik dat. De omzet van buitenreclamebedrijven is al enorm gestegen het afgelopen jaar. En zeker met de miljoenen bezoekers van de Mall mag je als reclamebedrijf blij zijn om in deze gemeente je borden te exploiteren.’, aldus Jorissen. 

Gemeenteraad eensgezind

In de commissievergadering waar het voorstel werd besproken, leek de gemeenteraad eensgezind. De meeste partijen spraken zich uit tegen het voorstel. Dinsdag 10 mei wordt er in de gemeenteraad over het voorstel gestemd.