Actieplan klimaatbestendige gemeente

D66 pleit voor integrale aanpak klimaatbestendige gemeente
Nederland worstelt met de hitte en de droogte. Er is meer vraag naar water dan dat er binnenkomt via regen en rivieren. D66-raadslid Charlotte Bos: “Het voorkomen van en aanpassen aan klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen. We moeten onze gemeente goed weerbaar maken.” Daarom heeft D66 vragen gesteld aan het college of Leidschendam-Voorburg bestand is tegen droogte, hitte en wateroverlast en pleit de fractie voor een actieplan voor een klimaatbestendige gemeente.

Integraal plan
Gezien de huidige klimaatveranderingen en daardoor steeds extremer weer is het voor onze inwoners van groot belang dat we ons goed voorbereiden op extreme neerslag, extreme droogte en extreme hitte. Dat betekent klimaatmitigatie (voorkomen klimaatverandering), klimaatadaptatie (aanpassen aan klimaatverandering) en biodiversiteitsherstel. D66 vindt dit van groot belang voor het welzijn van onze inwoners. D66 heeft daarom vragen aan het college gesteld naar droogte in onze gemeente en welke gevolgen dit mogelijk voor onze inwoners heeft. De fractie is ook benieuwd naar maatregelen op korte termijn om (verder) watertekort te voorkomen. Bos: ‘Je wil niet alleen impact op de korte termijn maar natuurlijk ook op de langere termijn hebben. We denken dan aan een breder integraal actieplan voor een klimaatbestendig Leidschendam-Voorburg: dus zowel wateroverlast en watertekort voorkomen als hittestress tegengaan.’

Bos: “Groen doet goed: minder steen en meer groen als antwoord op de noodzaak voor klimaatadaptatie en goed voor biodiversiteitsherstel. Maar denk ook aan opvang en gebruik van hemelwater door afkoppelen van regenpijpen, meer en natuurlijkere waterpartijen voor wateropvang specifiek op plekken waar knelpunten worden verwacht.’