Op initiatief van D66 zijn de gemeenteraadsverkiezingen op 14, 15 en 16 maart inclusiever en toegankelijker. 

D66 is blij met toegankelijke en inclusieve gemeenteraadsverkiezingen 

Toegankelijk voor ieders stem

Op initiatief van D66 zijn de gemeenteraadsverkiezingen op 14, 15 en 16 maart inclusiever en toegankelijker. De gemeente biedt informatie in gewone taal aan en een persoon zonder en een persoon met een (licht) verstandelijke beperking helpen samen in zogeheten Prokkelduo’s op een aantal stembureaus. D66-raadslid Charlotte Bos: “Toegankelijke en inclusieve gemeenteraadsverkiezingen zijn dus meer dan maatregelen voor lichamelijke beperkingen, een leesloep voor slechtzienden, of een invalidenparkeerplaats zoals verantwoordelijk wethouder Kist in eerste instantie voorstelde.”

Gewone taal

D66 is blij dat de gemeente in gewone taal de verkiezingen uitlegt. In Nederland hebben 1,9 miljoen mensen moeite met lezen en schrijven. Voor hen kan het een uitdaging zijn om een stembiljet te begrijpen of om op te zoeken wat de plannen zijn van de politieke partijen. Dit kan tot gevolg hebben dat kiezers daarom niet goed voorbereid naar de stembus gaan of zelfs helemaal niet. Bos: “Iedereen moet kunnen stemmen, want elke stem telt.” 

Recht op deelname aan politieke en openbare leven 

Bos: “Het kunnen kiezen door burgers is iets waar D66 vanaf de oprichting voor staat.” D66 vindt daarom dat alle burgers daaraan mee moeten kunnen doen, zonder belemmeringen. Volgens het VN-verdrag Handicap hebben mensen met een beperking het recht om deel te nemen aan het politieke en openbare leven. D66 is tevreden dat het voorstel voor Prokkelduo’s is overgenomen en zij ook in onze gemeente tenminste 3 stembureaus bemensen. Want mensen met een verstandelijke beperking zijn meer dan hun beperking, zij willen en kunnen van betekenis zijn in de samenleving. Dit initiatief draagt bij aan een inclusieve en toegankelijke samenleving