Lees hier het D66 LV verkiezingspro-gramma

Werken aan vooruitgang in zwarte letters op een lichtgroene achtergrond, met een foto van lijsttrekker Wouter Jorissen

Beeld: D66 Leidschendam-Voorburg

Het programma van de democraten staat vol ideeën om de gemeente te besturen samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. De gemeente moet zich wat D66 betreft meer buiten het gemeentehuis laten zien om de samenleving te verbinden. Zodat inwoners en organisaties niet alleen meedenken, maar ook meedóen.

Nu echt aan de slag met klimaatverandering

We merken de gevolgen al; te natte straten en vervuilde lucht. D66 blijft werken aan vooruitgang door te staan voor een groene en bereikbare gemeente. Dat doet het onder meer door asfalt te veranderen in groen, bijvoorbeeld door groene parkeerplaatsen. En door energiebesparende investeringen, zoals isolatie en zonnepanelen, aftrekbaar te maken van de WOZ. Daarnaast het goed en veilig inpassen van het OV in Voorburg-West, en een betere OV-verbinding naar Leidschendam-Zuid

Meer betaalbare huizen zonder alles vol te bouwen.

De woningnood is hoog in Leidschendam-Voorburg. D66 werkt aan vooruitgang door creatief en flexibel te zijn bij het aanpakken van de woningnood. De partij heeft daar concrete ideeën over, zoals het mogelijk maken van tiny houses. Het ombouwen van bestaande panden tot woningen, bijvoorbeeld in Voorburg aan de Prins Bernhardlaan of de Fonteinkerk. D66 streeft naar een zelfbewoningsplicht om beleggers op de woningmarkt een halt toe te roepen.

Mentaal en fysiek fit, van junior tot senior

D66 werkt aan vooruitgang door bewegen een centraal thema te maken in de openbare ruimte. Corona benadrukt hoe belangrijk een goede gezondheid is. De partij wil een gezonde leefstijl gemakkelijker maken, bijvoorbeeld door voldoende buitensportfaciliteiten en trapveldjes en het aanpakken van het huisartsentekort, denk aan een gezondheidscentrum bij KJ44.


Lijsttrekker Wouter Jorissen: ‘Met ons programma geven we een sociaal-liberaal antwoord op de uitdagingen van vandaag en morgen, waarbij iedereen een gelijke kans verdient om mee te doen. Zodat ook toekomstige generaties kunnen blijven genieten van al het moois dat Leidschendam, Stompwijk, Voorburg en Wilsveen te bieden hebben’.