D66 blij met nieuwe Woonzorgvisie Leidschendam-Voorburg

D66 is blij met de nieuwe Woonzorgvisie Leidschendam-Voorburg. De Woonzorgvisie Leidschendam-Voorburg 2022 – 2030 biedt de gemeente en maatschappelijke partners een kader om actief aan de slag te gaan met de opgaven op het gebied van wonen en zorg. 

Zelf regie houden

D66-raadslid Mathlouti: ‘Met D66 vinden we het belangrijk dat mensen zelf regie kunnen houden over hun dagelijkse leven. Kwetsbare inwoners en ouderen met een zorgvraag hoeven niet altijd naar een verpleeghuis of instelling wanneer zij zorg nodig hebben. Thuiszorg en hulp uit de omgeving kan helpen voorkomen dat zwaardere hulp meteen nodig is. Zo houden mensen zo lang mogelijk de keuzevrijheid over waar zij oud worden of wie hun huisarts is.’

Visie is niet genoeg

Met de Woonzorgvisie gaat de gemeente samen met de betrokken maatschappelijke partijen in 2022 aan de slag om de woonzorgopgaven per doelgroep te realiseren. Mathlouti: ‘Is deze visie genoeg? Nee, deze visie is een eerste stap naar hoe we met die belangrijke opgaven op het gebied van wonen en zorg om willen gaan. Na vaststelling van de visie zal het college van B&W met concrete plannen moeten komen hoe we onder andere voldoende kwalitatief geschikte woningen en passende begeleiding voor de verschillende zorgdoelgroepen gaan realiseren. Belangrijk voor D66 daarbij is om te kijken naar wat we bijvoorbeeld al doen én nodig is op het gebied van het levensloopbestendig maken van woningen, de doorstroom van bewoners naar geschiktere woningen maar ook eenzaamheid. Ook moedigen we initiatieven van inwoners om wonen en zorg te combineren aan en bieden we ondersteuning waar dat kan. Een goede samenwerking met woningcorporaties, zorginstellingen, maatschappelijke organisaties én inwoners is daarbij van belang.’