Moet de gemeente meewerken aan buitensporige huren?

De nieuwe plannen om te bouwen aan de kop van de Rijnlandstraat kruising Oude Trambaan in Leidschendam roepen bij D66 vragen op. Zoals hoe het zit met het parkeren, is daarvoor straks wel voldoende ruimte voor bewoners en omwonenden? Hoeveel gaat de huur van de appartementen bedragen? Hoewel bedragen niet zijn genoemd vreest D66 dat er onevenredig hoge huren zullen worden gevraagd, omdat het project geen sociale woningbouw kent. De huidige markt maakt het risico van huurspeculatie zeer wel mogelijk. En als de huren buitensporig blijken, moet de gemeente daar dan aan willen meewerken?
Verder zijn ook in dit project woningen opgenomen met een vanaf prijs van 600.000 euro. D66 is van mening dat we meer moeten bouwen voor de doorsnee beurs. Vanaf 600.000 euro is dat echt niet.

Portretfoto van Peter van Dolen

Peter van Dolen, gemeenteraadslid voor D66

“We hebben veel vragen die door de wethouder moeten worden beantwoord. En ja we moeten bouwen, ook binnenstedelijk. De woningnood is veel te hoog zeker voor starters en mensen met een gewone beurs. Maar ook de markt voor ouderen die graag hun eengezinswoning willen inruilen voor een kleinere woning, maar nu door de hoge prijzen blijven zitten waar ze zitten. Dus we zijn niet direct tegen het plan maar de vragen moeten wel goed worden beantwoord.”