D66 vraagt om landelijke cofinanciering bij nieuwe woningen

Door de krapte op de woningmarkt is Leiden één van de duurste steden om te wonen. Op veel locaties in Leiden zijn er plannen om nieuwe woningen te bouwen, maar lang niet altijd zijn de plannen financieel rond te rekenen. Investeringen in de infrastructuur van de wijk blijkt dan een knelpunt te zijn. D66 raadslid Sander van Diepen: “We hebben ambitieuze bouwplannen, maar ik hoor ook over potentiële woningbouwlocaties die nu niet te ontwikkelen zijn. Vanuit de landelijke overheid komen nu vele miljarden beschikbaar. Leiden kan die financiële ondersteuning goed gebruiken.”

Vastgelopen bouwlocaties

Leiden trekt steeds meer mensen, maar door het woningtekort is het dringen op de huizenmarkt en worden woningzoekers geconfronteerd met hoge overbiedingen. De gemeente heeft een ambitieuze bouwambitie en overal in de stad zijn de bouwkranen zichtbaar. Maar waar Leiden woningen toevoegt staat ook de infrastructuur onder druk. Op verschillende locaties in de stad liggen bouwkansen stil doordat straten pas over enkele jaren vernieuwd worden. Bijvoorbeeld op de Rooseveltstraat, daar staan leegstaande bedrijfspanden waar een nieuwe woonwijk ontwikkeld kan worden. Daarom wil D66 in Leiden vervroegd investeren in infrastructuur.

Landelijke cofinanciering

De afgelopen jaren heeft Leiden al succesvol gelobbyd voor cofinanciering vanuit Den Haag voor nieuwe woningen. Afgelopen jaren kreeg Leiden totaal € 17,5 miljoen subsidie als Woningbouwimpuls. Hiermee krijgt Leiden het voor elkaar om op dure locaties in de stad toch voor iedereen betaalbare woningen te realiseren. Dit ging om woningbouw in het Stationsgebied, Lammenschans, Willem de Zwijgerlaan en het Werninkterrein. De komende jaren moet Leiden aanvragen blijven indienen. Vanuit de ministeries lopen nu uitnodigingen voor cofinanciering. Zo kan de gemeente projecten beter financieel rond rekenen.

Raadsleden Sander van Diepen, Antje Jordan en IJsbrand Olthof stelden hierover schriftelijke vragen aan het college.