Raad stemt in met opvang asielzoekers

In de raadsvergadering van 29 stemde de raad van Lansingerland in met het realiseren van noodopvang voor 200 asielzoekers op Wilderszijde, voor een periode van ongeveer 3 jaar.

Stap voorwaarts

D66 is blij dat Lansingerland een stap voorwaarts zet in dit dossier. Fractievoorzitter Ineke den Heijer; “De asielcrisis is echt reusachtig. Mensen worden opgevangen onder slechte omstandigheden en het is terecht dat iedere gemeente, spreidingswet of niet, zijn steentje bijdraagt!” 
Het college had al eerder voorgenomen niet de eventuele spreidingswet af te wachten en alvast te starten met de opvang, zodat Lansingerland zelf controle houdt over het formaat, de locatie en kosten van opvang. D66 is blij dat het college de raad in positie heeft gebracht om de randvoorwaarden te stellen voor opvang.

Breed draagvlak

Tijdens de raadsvergadering steunde D66 een amendement van de PvdA, ChristenUnie en GroenLinks om niet 200, maar 300 mensen op te vangen. Dit amendement haalde het helaas niet – een amendement van de VVD, WIJ Lansingerland en CDA om de verwijzing naar de spreidingswet uit de randvoorwaarden te halen. D66 is blij dat deze partijen via dit amendement probeerde breed draagvlak te vinden in de gemeenteraad en daarom steunde D66 dit amendement ook. Met een ruime meerderheid ging de raad akkoord ging met de opvang van asielzoekers in Lansingerland en daarmee leveren we als gemeente een bijdrage aan menswaardige opvang.

Spreidingswet

De locatie op Wilderszijde biedt maximaal capaciteit voor 300 mensen. Voorlopig worden daar dus 200 mensen opgevangen, maar mocht de spreidingswet aangenomen worden dan start de discussie vanzelfsprekend opnieuw. Fractievoorzitter Den Heijer; “Eigenlijk is het gênant dat er mogelijk dwang nodig gaat zijn om voldoende opvang te realiseren. Lansingerland gaat nu een concrete bijdrage leveren en laat dus zien dat gemeenten ook best uit eigen beweging aan de slag kunnen gaan. Ik hoop vooral dat andere gemeenten volgen en niet blijven afwachten!”