Ondermijning

D66 geeft prioriteit aan de aanpak van ondermijning

  • Criminelen maken ook gebruik van diensten van de bovenwereld. Boven- en onderwereld raken zo met elkaar verweven. Criminelen beïnvloeden zo onze samenleving. Hierdoor raken normen vervaagd en neemt het gevoel van veiligheid en leefbaarheid af. Dit heet ook wel ondermijning. Georganiseerde misdaad en de verwevenheid tussen de onder- en bovenwereld vormen een groot risico voor onze democratische samenleving. Denk aan drugscriminaliteit, mensenhandel en criminele investeringen in vastgoed en horeca. D66 wil meer prioriteit geven aan de aanpak van ondermijning. Daarom wil D66:

  • Scherpe integriteitsbeoordeling bij vergunningen;
  • Signalen van bewoners en het slim bundelen van informatie zorgen er voor dat criminele organisaties minder gemakkelijk misbruik kunnen maken van legale voorzieningen;
  • Vroegtijdig gedragsproblemen bij jongeren signaleren en aanpakken;
  • Samenwerking met gemeenten in de regio en informatie delen met buurgemeenten. Criminele netwerken kennen immers geen gemeentegrenzen;
  • Samenwerken met wijkagenten. Wijkagenten zijn bekend in de wijk en spelen een belangrijke verbindende en signalerende rol.