David en Goliat in IJsselsteinse begrotingsraad

“Tijdens de IJsselsteinse raadsvergadering van 10 november over de begroting zijn 7 voorstellen van de oppositie verworpen, met 16 coalitiestemmen tegen en 6 oppositiestemmen voor.” Dan rijst de vraag ‘Wat kan David tegen Goliat ondernemen?’.

Ontbrekende doelen en ambitie

“Het college had weliswaar een prettig leesbare begroting” aldus Joeri Eijzenbach fractievoorzitter D66“, maar het ontbreekt aan ambitie, belangrijke extra steun voor inwoners en duidelijke omschrijvingen van doelen en afspraken. En zonder dit laatste kunnen wij ons controlerende werk niet doen – vandaar ook het amendement over stelposten.” De voorstellen waren een gezamenlijke productie van D66, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie en het maken ervan heeft veel tijd en energie gekost. 

Ongelijk informatieniveau tussen het college en de raad

Er zijn 15 voorstellen gedaan om de begroting socialer en duurzamer te maken. Een aantal werden aangenomen ‘omdat dit al in werking was gezet’. Hiervan heeft de raad geen berichten ontvangen en derhalve lijkt er sprake van een ongelijk informatieniveau tussen het college en de raad. De vraag is of het college daar de gemeenteraad niet al over had moeten informeren. 

Beeld: D66 IJsselstein

De 7 verworpen voorstellen gingen onder meer over het feit dat er voor elke IJsselsteiner een stijging van 13,9% afvalstoffenheffing geldt en dat dit in deze tijd zeer onwenselijk is. Ook voorstellen om 250.000 extra te besteden aan bestrijding van armoede en al in 2023 en niet pas in 2024 te zorgen voor extra budgetten voor de hoognodige energietransitie en de ondersteuning van inwoners bij het duurzamer maken van hun woning, werden verworpen.

IJsselstein, nu en in de toekomst

Eerder dit jaar heeft de rekenkamer een onderzoek gepresenteerd met daarin het advies aan het college om op een andere manier om te gaan met IJsselsteinse belangen in gemeenschappelijke regelingen (organisaties die opdrachten van meerdere gemeenten combineren). In maart 2022 is een groot onderzoek gedaan waar meer dan 1000 IJsselsteiners aan hebben meegewerkt met als doel komen tot een IJsselsteins toekomstperspectief voor 2040. 

De voorstellen die zijn gedaan om het college op te roepen om hier concrete opvolging en acties aan te verbinden zoals de aanbevelingen omzetten in beleid, een tijdslijn voor acties te maken, kosten en prioriteiten vast te stellen, zijn helaas verworpen. ‘Wat ons betreft hebben de inwoners recht op een reactie van het college’ 

Terugkijkend hebben we ‘iets’ op sociaal gebied kunnen bijsturen maar nog lang niet genoeg. Op duurzaamheid is het beeld ronduit teleurstellend te noemen.

Beeld: D66 IJsselstein

Beeld: D66 IJsselstein

Wat overblijft is een goed gevoel over wat is aangenomen en de samenwerking tussen de oppositiepartijen van de afgelopen tijd.