Meer ruimte voor zonnepanelen op daken

Door twee voorstellen van D66 Haarlem komen er meer mogelijkheden voor zonnepanelen op monumenten en in beschermd stadsgezicht.

Nieuw beleid voor zonnepanelen

Haarlem heeft een nieuw beleid zonne-energie in beschermd stadsgezicht en op monumenten. Het is voortaan gemakkelijker om een vergunning voor zonnepanelen aan te vragen op erfgoed. Haarlem is de vierde stad van Nederland die mogelijkheden biedt voor zonnepanelen in beschermd stadsgezicht. En dat is maar goed ook, want Haarlem heeft veel oppervlakte in dit stadsgezicht. Bovendien kent de stad een hoog aantal monumenten. Allebei in dichtbevolkte gebieden. Dit is één van de redenen dat o.a. D66 Haarlem in 2021 het college heeft gevraagd de beleidsregels voor zonne-energie te herzien.

Kansenkaart

Het college heeft daarom een Kansenkaart opgesteld voor alle daken in beschermd stadsgezicht. Haarlemmers kunnen hier gemakkelijk zien wat de mogelijkheden voor zonnepanelen zijn en onder welke voorwaarden. Heel veel huizen op de Kansenkaart waren aangemerkt met rood: in principe geen zonnepanelen die vanaf de straat zichtbaar zijn. Onterecht wat D66 Haarlem betreft. En daar hebben we wat aan gedaan.

Faciliteer duurzaamheid

“Maak van ’in principe niet’ liever ’ja, mits’’, zo zei schaduwraadslid Joris Krouwels in de commissie Ontwikkeling, “Haarlem moet duurzaamheid faciliteren, niet te veel reguleren. Bovendien zijn zonnepanelen niet altijd rommelig. Sterker nog; daken gevuld met panelen om zelf stroom op te wekken mogen een trots zijn van de stad. We horen bijzonder veel bewoners, bijvoorbeeld uit Haarlem-Zuid, die zonnepanelen willen, maar die kans niet krijgen van het college.” Vrijstaande huizen in het beschermd stadsgezicht hebben namelijk van het college bijna allemaal het rode label gekregen.

‘Legplan strak? Maak gebruik van zon op dak, schuin of vlak.’

D66 Haarlem heeft samen met GroenLinks, VVD, CDA, SP en ChristenUnie het voorstel ‘Legplan strak? Maak gebruik van zon op dak, schuin of vlak’ ingediend en aangenomen gekregen. Hierdoor wordt het mogelijk om met een goedgekeurd legplan zonnepanelen toe te staan. Een nodig voorstel voor de energietransitie, zo stelde raadslid Bas van Leeuwen in de gemeenteraad van 2 februari; “Hoe meer zon op daken wij doen, hoe minder dat in het landschap nodig is. Wie wil er nou zonnepanelen in de groene ruimten hebben liggen, omdat we het op onze daken niet doen?”

Ook meer mogelijk op monumenten

Daarnaast heeft een voorstel van D66 Haarlem het mogelijk gemaakt om zonnepanelen te plaatsen op monumenten, mits deze uit het zicht liggen van de straat. Op de Kansenkaart waren zonnepanelen nauwelijks mogelijk op monumenten en moesten ze aan een elftal strenge criteria voldoen. Bijvoorbeeld over de kleur. Voor de daken uit het zicht zijn de toetsingskaders versoepeld.

Ook meer mogelijk op monumenten

D66 Haarlem is blij met het nieuwe beleid en met de verruiming. Wij verwachten spoedig een nieuwe Kansenkaart, waar minder daken in beschermd stadsgezicht rood kleuren. Ben je benieuwd of jouw dak geschikt is? Kijk dan op de kaart.