Ons programma in Oost

De Amsterdamsewijk, Parkwijk en de Slachthuisbuurt zijn gemengde wijken. Dat zien we terug in de bebouwing en de bewoners. Doordat er de afgelopen jaren veel nieuw gebouwd is zijn in bestaande buurten ook nieuwe bewoners komen wonen. Dat brengt nieuwe energie, maar soms ook spanningen.

D66 ziet dat bewoners gehoord willen worden en dat de gemeente meer aandacht moet hebben voor problemen, zoals drugsoverlast en eenzaamheid onder ouderen. We vinden het daarom belangrijk dat de bewoners in Oost meer ruimte krijgen om mee te beslissen over wat er gebeurt in hun buurt. Bijvoorbeeld via een wijkbegroting of burgerberaard. 

In Oost ligt ook de Waarderpolder, een onmisbare schakel in de Haarlemse economie. D66 wil hier volop ruimte bieden voor duurzame werkgelegenheid. Dat betekent dat we hier voorlopig kiezen voor werken, niet voor wonen.

Ook de bereikbaarheid van Oost is voor D66 een belangrijk aandachtspunt. Station Spaarnwoude moet beter verbonden worden met de rest van de stad en kan nog meer ingezet worden als hub, waar bezoekers hun auto parkeren om van daaruit verder de stad in te gaan. 

Beeld: D66 Haarlem

D66 houdt het bestuur aan de gedane toezeggingen over de veiligheid rondom het Reinaldapark.
In de vorige bestuursperiode is veel gesproken over de veiligheid in het Reinaldapark en de ervaren overlast van specifieke groepen, ook in relatie tot de geplande Domus Plus voorziening. Het college heeft toegezegd al in de aanloop naar de Domus Plus voorziening de veiligheidsproblemen rondom het park aan te pakken. Voor D66 is dit een randvoorwaarde om de Domus Plus te realiseren. In de gemeenteraad zullen we het college ook de komende periode scherp aan deze afspraken houden.

D66 wil dat de gemeente in gesprek blijft met ondernemers en bewoners over maatregelen om de leefbaarheid rondom het Beatrixplein te borgen.
We zien dat rondom het Beatrixplein met regelmaat overlast wordt ervaren door  bewoners en ondernemers. D66 ziet ook dat er maatregelen genomen zijn, maar dat er nog opgaven liggen. Aanvullende maatregelen op het vlak van preventie, jeugdwerk, de inrichting van de openbare ruimte en het organiseren van toezicht kunnen nodig zijn. We willen dat de gemeente hierover actief het gesprek aangaat met bewoners en ondernemers om tot praktische oplossingen te komen. 

D66 vindt het belangrijk dat er in Oost ruimte is om elkaar te ontmoeten, voor alle bewoners die dat willen.
We zijn daarom blij dat organisaties als Triple ThreaT actief zijn in de wijk om activiteiten en ondersteuning te organiseren voor jongeren. Ook andere doelgroepen, waaronder ouderen, hebben een plek nodig om elkaar te ontmoeten en activiteiten te organiseren, zoals voldoende huiskamers. Dit helpt om eenzaamheid tegen te gaan en geeft buurtbewoners een plek om elkaar te helpen.

D66 wil dat de gemeente samen met de provincie zorgt dat de OV-verbinding tussen Station Spaarnwoude en Station Heemstede Aerdenhout verbeterd wordt, met een buslijn via Parkwijk en Schalkwijk.
Zo verbeteren we de bereikbaarheid van Parkwijk en Schalkwijk, zodat ook oudere bewoners in Oost makkelijker met de bus naar de winkels en het ziekenhuis kunnen. En er ontstaat een comfortabeler OV-verbindingen vanuit deze wijken richting Amsterdam en Leiden, Den Haag en verder.

D66 vindt dat de gemeente innovatie en verduurzaming in de Waarderpolder optimaal moet ondersteunen. 
We willen dat de Waarderpolder zich onderscheid als een duurzaam, klimaatbestendig en aantrekkelijk bedrijventerrein. Een plek waar innovatieve bedrijven zich graag willen vestigen. De gemeente moet samen met de BIZ Waarderpolder blijven werken aan de doorontwikkeling van het gebied en voorrang geven aan duurzame ondernemers. De doelstellingen uit het Convenant Waarderpolder zijn hiervoor een goede basis. D66 vindt dan ook dat in de Waarderpolder voorlopig niet gewoond moet worden, zodat we ruimte houden voor  bedrijven die waarde en werkgelegenheid toevoegen aan de stad. 

D66 vindt dat Haarlem ruimte moet reserveren rondom Station Spaarnwoude om het Park + Ride terrein hier uit te breiden. 
Door bezoekers van de stad hier te laten parkeren, verminderen we het autoverkeer door de stad. Vanaf de P+R kunnen bezoekers de stad in met de trein of een OV-fiets. Op termijn kunnen ook bewoners van Haarlem hun auto op de P+R zetten, als ze die niet dagelijks nodig hebben.