Ons programma in Zuid-West

Haarlem Zuid-West biedt een fantastische woonomgeving met het groen van de Hout, de duinen en de landgoederen in de buurt. Dit wordt door bewoners hoog gewaardeerd. Toch kunnen er ook dingen beter; op veel wegen wordt bijvoorbeeld nog te hard gereden en er is sprake van parkeerproblematiek. Daar wil D66 mee aan de slag. 

Beeld: D66 Haarlem

D66 koestert het groen en vindt dat plekken waar veel mensen verblijven op een hoog niveau  beheerd moeten worden.
Parkjes zoals het Florapark en het Frederikspark, speelplekken en andere plekken waar Haarlemmers elkaar ontmoeten moeten goed beheerd worden. D66 vindt dat de gemeente hier extra aandacht aan moet besteden, zodat beheerniveau B (op een schaal van A+ tot D) gegarandeerd wordt. Ook ecologisch beheer hoort daarbij: oevers, bosschages en gras dat niet intensief gebruikt wordt moeten ecologisch beheerd worden.

D66 vindt dat we het Westelijk Tuinbouwgebied moeten beschermen
Het Westelijk Tuinbouwgebied heeft een unieke veelzijdigheid en dient te worden beschermd. Samen met de provincie zorgen we dat er geen bebouwing bij komt: groen blijft groen. We handhaven op het bestemmingsplan en zetten in op goed beheer van de aanwezige biodiversiteit. Het Houtmanpad blijft een voetpad.

D66 vindt dat de verbinding tussen de Schipholweg en Haarlem-West verbeterd moet worden, zodat doorgaand verkeer kan doorstromen en niet langer zorgt voor onveiligheid en opstoppingen.
Daarbij staat D66 open voor diverse opties, zoals het aanleggen van een tunnel of het aanpassen van kruisingen. 

D66 wil onderzoeken hoe er een doorfietsroutes van Haarlem-Zuid naar Amsterdam-Zuid kan worden aangelegd over de oude A9 bij Badhoevedorp.
Hiermee kunnen Haarlemmers sneller en comfortabeler met de (elektrische) fiets naar hun werk. Dat is gezonder, beter voor de luchtkwaliteit en vermindert de fileproblematiek.  

D66 verlaagt de standaard snelheid in de stad naar 30 km/uur, zodat verkeersoverlast afneemt.
Op het noordelijk deel van de Churchilllaan hebben we al gezien dat een lagere snelheid en een smallere rijbaan zorgt voor een veiliger, prettiger straat. Met ruimte voor groen en om elkaar te ontmoeten. Daarom heeft D66 er via een initiatiefvoorstel voor gezorgd dat 30 km/uur de standaardsnelheid in de stad wordt, zodat gaandeweg steeds meer straten zo kunnen worden ingericht. Op de Randweg, waar de snelheid van het autoverkeer hoger zal blijven, mag uiteraard niet harder gereden worden dan de maximumsnelheid. Daarom is D66 voorstander van meer flitspalen. 

D66 wil de verkeersveiligheid bij de middelbare scholen langs de Leidsevaart verbeteren. 
Het Eerste Christelijk Lyceum, Lyceum Sancta Maria en het Coornhert Lyceum trekken leerlingen uit heel Haarlem en de regio. Die moeten veilig naar school kunnen met de fiets, het openbaar vervoer of lopend. D66 wil de oversteekbaarheid van de Leidsevaart en de Wagenweg nabij de scholen verbeteren, waarbij auto’s wachten op overstekende fietsers en voetgangers. Snelheidsremmers zoals drempels moeten worden ingezet om in schoolzones een maximumsnelheid van 30 km/uur af te dwingen.

D66 vindt dat (smalle) woonstraatjes, zoals in de Leidsebuurt en Koninginnebuurt, meer ruimte moeten bieden aan fietsers, voetgangers en spelende kinderen.
De straatjes van Haarlem staan bekend om hun charme, maar in krappe straten in bijvoorbeeld de Leidsebuurt en Koninginnebuurt zien we nu dat de auto veel ruimte inneemt en er nauwelijks ruimte overblijft om te lopen, je fiets te parkeren of buiten te spelen. Dat moet anders. Bij herinrichtingen gaat D66 voor lagere snelheden, geen doorgaand autoverkeer door woonbuurten, meer groen, meer fietsparkeerplekken en toegankelijke en goed onderhouden stoepen. Hierdoor kunnen ouderen makkelijk door de buurt en kinderen lekker spelen op straat.

D66 vindt dat er een oplossing moet komen voor de parkeeroverlast.
In Duinwijk, het Houtvaartkwartier en het Haarlemmerhoutkwartier geven bewoners aan dat er te weinig parkeerplaatsen zijn, of te veel auto’s. Dat levert overlast op. Het is vervelend als je moeilijk een parkeerplek kunt vinden en zoekend autoverkeer is slecht voor de luchtkwaliteit en de verkeersveiligheid. D66 vindt dat de parkeeroverlast beperkt moet worden door te zoeken naar extra parkeergelegenheid, bijvoorbeeld aan de rand van de wijk. Dat kan betekenen dat je wat verder moet lopen naar je auto. Als de grenzen van de ruimte bereikt zijn staat D66 positief tegenover de invoer van gereguleerd parkeren, met betaalbare vergunningen voor bewoners, een bezoekersregeling en betaald parkeren voor mensen van buiten. 

D66 vindt het belangrijk dat de gemeente Haarlemmers blijft ondersteunen als zij te maken krijgen met verzakkingen, die onder meer voorkomen in het Rozenprieel en de Leidsebuurt. 
De gemeente is wat ons betreft verantwoordelijk voor het in kaart brengen van de funderingsproblematiek en het helpen van bewoners die te maken krijgen met deze problemen. Bestaande regelingen zoals advies over funderingsherstel, advies bij aan- en verkoop van een woningen, leningen vanuit het Fonds Duurzaam Funderingsherstel en de legevrije vergunningen voor funderingsherstel moeten worden voortgezet.