Hoofdstuk 3.
In Haarlem leven we groener en gezonder.

D66 kiest voor maatregelen om Haarlem nog groener, duurzamer en gezonder te maken. Daarbij beschermen we de groene zoom rondom de stad: we bouwen niet in de weilanden of in de natuur. Zodat we klaar zijn voor de toekomst. Met minder autoverkeer, schonere lucht en duurzame energiebronnen. 

D66 vindt dat we stevige keuzes moeten maken om de doelen te bereiken die we in de vorige bestuursperiode hebben vastgesteld. In 2030 moet de gemeentelijke organisatie klimaatneutraal zijn, per 2040 heel Haarlem aardgasvrij en circulair en uiterlijk in 2050 moet de openbare ruimte zo zijn ingericht dat deze optimaal klimaatbestendig is. We blijven dus ook de komende jaren investeren in duurzaamheid.

Beeld: D66 Haarlem

D66 maakt
jouw wijk
groener.

Geparkeerde auto’s nemen veel ruimte in op straat. Dat is lastig. Want veel Haarlemmers willen ruimte om te lopen, te fietsen en te spelen. Of meer ruimte voor groen in de straat.  In wijken waar weinig ruimte is vinden we daarom dat we het parkeren moeten reguleren.

Daarom is D66 voorstander van parkeervergunningen voor bewoners en ondernemers in wijken waar we ruimte tekort komen. Door het aantal vergunningen per buurt en per huishouden te beperken komen er minder auto’s op straat. Bezoekers betalen voor het parkeren van hun auto. 

Daarbij vindt D66 het wel belangrijk dat de eerste parkeervergunning voor ieder huishouden betaalbaar is. Een tweede parkeervergunning is altijd duurder. Voor bezoek van bewoners zijn er al bezoekersregelingen. Zo kan bezoek goedkoop parkeren bij jou in de buurt. Die bezoekersregelingen wil D66 behouden.

Door het parkeren beter te regelen kan in straten ruimte worden vrijgemaakt. Bijvoorbeeld voor bomen, geveltuinen, fietsenrekken. En ruimte om te sporten en te spelen.

  • D66 wil parkeren reguleren in wijken waar er een gebrek aan ruimte is op straat. Met vergunningen voor bewoners en betaald parkeren voor bezoekers. Zo zorgen we dat parkeeroverlast (foutparkeren, waterbedeffecten, zoekend rondjes rijden) afneemt of voorkomen wordt. En er ontstaat ruimte om onze straten groener, veiliger en prettiger in te richten. 
  • D66 blijft zich inzetten voor meer bomen in de stad. Als we nieuwe gebieden ontwikkelen moeten straten en pleinen voorzien worden van zo veel mogelijk bomen. Daarom wil D66 voor elk huis dat er bij komt in de stad minimaal één boom er bij. 
  • D66 vindt dat er meer woningen moeten komen voor mensen die geen auto willen of nodig hebben; een ontwikkelaar moeten de vrijheid hebben om te bouwen zonder parkeervoorzieningen, of met alleen deelauto’s, als men daar markt voor ziet. Die bewoners krijgen dan dus ook geen parkeervergunning om op straat te parkeren. 

Beeld: D66 Haarlem

D66 kiest voor
een toekomst
met schone
energie.

We zien dat het klimaat verandert. Om dat tegen te gaan moeten we nu kiezen voor een duurzame toekomst. Door nieuwe huizen te bouwen die goed geïsoleerd zijn. Door nieuwe huizen te bouwen met materialen die hergebruikt kunnen worden. Door bestaande woningen sneller te isoleren. De gemeente moet Haarlemmers daarbij helpen. Bijvoorbeeld met subsidies en duurzaamheidsleningen. 
We willen ook dat de gemeente advies geeft over de mogelijkheden om je huis duurzamer te maken. Zo verlagen we samen de CO2 uitstoot van onze stad.

D66 vindt dat Haarlem een voorbeeld moet zijn voor andere gemeenten in het verduurzamen van monumenten. We hebben duizenden monumentale gebouwen in onze stad. Die moeten we voorbereiden op de toekomst. Met minder regels en meer mogelijkheden. Een voorbeeld daarvan is meer ruimte voor zonnepanelen op daken. 

In een duurzame stad hebben we geen aardgas meer nodig om woningen te verwarmen. We maken Haarlem aardgasvrij door nu de overstap te maken naar andere manieren om huizen te verwarmen. Daarom wil D66 doorgaan met de aanleg van warmtenetten in Haarlem. D66 wil de overstap naar aardgasvrij beginnen bij de woningen waar dat het makkelijkst kan met een warmtenet: woningen die gebouwd zijn na 1945. We vinden het belangrijk dat bewoners bij iedere stap worden betrokken. Bewoners moeten duidelijke informatie krijgen. 

De energie die Haarlem nodig heeft wil D66 zo veel mogelijk lokaal opwekken. Zonnepanelen zijn daar een belangrijk onderdeel van. Wij willen dat de Haarlemse daken vol zonnepanelen komen te liggen. Pas daarna bekijken we andere opties. Zoals zonnepanelen langs wegen of op het water. D66 vindt ook dat we moeten kijken of er in Haarlem ruimte is voor windmolens.

  • D66 wil meer ruimte bieden voor zonnepanelen op monumenten en in beschermd stadsgezicht, met eenvoudiger vergunningsprocedures; de overheid moet verduurzaming faciliteren, niet reguleren.
  • D66 vindt dat Haarlem ook ruimte moet bieden aan windenergie om jaarrond schone energie op te wekken. Binnen de zoekgebieden uit de Regionale EnergieStrategie kijken we of meer windmolens mogelijk zijn op Haarlems grondgebied. Bewoners moeten daarbij vanaf de eerste verkenningen betrokken worden. 
  • D66 vindt dat duurzaamheidssubsidies en -leningen beschikbaar moeten blijven voor alle Haarlemmers, zodat ze voordelig hun woning kunnen isoleren en verduurzamen.

Beeld: D66 Haarlem

D66 wil dat je
lekker kunt
sporten en
ontspannen.

Bewegen is gezond. Daarom vindt D66 het belangrijk dat iedereen dicht bij huis kan sporten. In iedere wijk moeten daarom goede sportplekken en speelplekken zijn. In parken of op pleintjes. Zoals fitnesstoestellen, sportveldjes en skatebanen. We blijven ook investeren in bestaande sporthallen, sportparken en zwembaden. 

Ook het groen rondom de stad is belangrijk om te sporten en te ontspannen. Daarom vindt D66 dat de natuur rondom Haarlem behouden moet blijven. Dit groen mag niet volgebouwd worden.

D66 vindt wel dat het groen gebruikt moet kunnen worden. Zodat mensen de natuur kunnen ontdekken. Daarom zijn we voorstander van kleinschalige horeca in groengebieden. Zoals een kiosk of een theehuis. Ook vinden we dat er ruimte moet zijn voor fiets- en wandelroutes in het groen. Het geld dat dit oplevert kunnen we inzetten voor het beheer van het groen.

  • D66 vindt het belangrijk dat er in iedere wijk openbare sport-, beweeg- en speelplekken zijn, die ook ‘s avonds verlicht zijn. Met sportvoorzieningen voor jong en oud en voor mannen én vrouwen. Zoals fitnesstoestellen, sportveldjes en ruimte voor urban sports (skatebanen, bouldermuren, free running parcours, etc.).
  • D66 wil dat er meer hardloop- en wandelroutes worden uitgezet in de openbare ruimte, met stippen of paaltjes, zodat alle Haarlemmers vanuit hun voordeur kunnen sporten en bewegen. 
  • D66 vindt dat sportparken zo veel mogelijk openbaar toegankelijk moten zijn. Met een parkachtig karakter, met groen en speelvoorzieningen. Zodat alle Haarlemmers er gebruik van kunnen maken.

Beeld: D66 Haarlem