Ons programma in Centrum

In de oude binnenstad komen verschillende kwaliteiten van Haarlem samen: de prachtige architectuur, het bruisende van de horeca en het uitgaansleven, fantastische culturele voorzieningen, de bijzondere winkels en natuurlijk de zaterdagmarkt. D66 wil die kwaliteiten behouden en versterken. Daarbij hoort voor ons een autoluwe binnenstad, zodat Haarlemmers, ondernemers en bezoekers meer ruimte krijgen. Ook willen we meer groen toevoegen; met bomen in plaats van geparkeerde auto’s en groene muren en groene daken op gebouwen. We willen meer ruimte bieden voor verduurzaming van historische panden, zodat onze binnenstad klaar is voor de toekomst.

Beeld: D66 Haarlem

D66 vindt dat de binnenstad autoluw moet zijn, zonder geparkeerde auto’s op straat en zonder doorgaand autoverkeer. 
Door de stad autoluw te maken, maken we ruimte voor mensen en voor ondernemerschap. De ruimte waar nu nog langdurig auto’s stil staan kan beter benut worden voor groen, om te lopen, voor fietsparkeren, voor buitenspelen of voor terrassen. Om parkeren in garages te stimuleren moet dit altijd goedkoper zijn dan op straat. Laden, lossen en bevoorrading moet natuurlijk mogelijk blijven: goede laad/losvakken nabij winkels zijn een vereiste. 
Mensen die een dagje naar de stad komen van buiten laten de auto bij voorkeur staan aan de rand van de stad, op een P+R terrein. Doorgaand autoverkeer rijdt niet door de binnenstad, maar om de stad heen.

D66 wil de luchtkwaliteit in de binnenstad verbeteren door hier als eerste een milieuzone in te voeren.
Zo zorgen we dat de bewoners en de bezoekers van onze prachtige binnenstad schonere lucht inademen en worden gezondheidsproblemen voorkomen. We beginnen met de zero emissie zone voor logistiek vanaf 2025 en scherpen milieuzones daarna stapsgewijs aan.

D66 vindt dat we het fietsparkeerprobleem in de binnenstad moeten oplossen met een combinatie van meer fietsparkeerplekken en strengere handhaving. 
D66 vindt dat fietsers én voetgangers de ruimte moeten krijgen in de binnenstad. Dat betekent dat er voldoende ruimte nodig is om je fiets veilig te stallen, zonder dat deze in de weg staat en de stoep blokkeert. Daarom wil D66 stallingen bijbouwen, extra fietsvakken en -rekken realiseren op straat ten kosten van autoparkeren, zodat er genoeg veilige ruimte is om je fiets te stallen. Maar we moeten ook strenger worden: meer zones aanwijzen waar alléén in stalling, fietsenrek of fietsvak geparkeerd mag worden, hierover beter communiceren op straat en intensiever handhaven.

D66 vindt dat nieuwe busverbinden niet door, maar langs het centrum moeten rijden.
Er rijden momenteel veel bussen op de Tempeliersstraat, het Houtplein en de Rustenburgerlaan. Bewoners ervaren overlast. D66 is groot voorstander van meer openbaar vervoer, maar vindt dat we oog moeten houden voor de leefbaarheid. D66 pleit daarom voor een slimmer busnetwerk, waarbij nieuwe buslijnen van Noord naar Zuid worden toegevoegd die de binnenstad niet doorkruisen. Zo leidt de groei van het openbaar vervoer niet tot groeiende druk op het centrum.  

D66 wil straten en pleinen in de oude stad vergroenen. Dat kan als we de binnenstad autoluwer maken.
Om hittestress tegen te gaan, regenwater op te vangen en ruimte te maken voor ontmoeting en ontspanning hebben we meer groen nodig in de binnenstad. D66 wil dat ruimte die nu nog ingenomen wordt door (geparkeerde) auto’s wordt verruild voor bomen, geveltuinen en plantvakken. Rondom de Nieuwe Groenmarkt hebben we al gezien hoeveel ruimte autoluwmaatregelen kunnen opleveren. Hierbij zoeken we samen met ondernemers naar praktische oplossingen om horeca en winkels te blijven bevoorraden.

D66 wil meer ruimte bieden aan verduurzaming van gebouwen, ook als het monumenten in de oude stad betreft.
Zo kunnen we op slimme manieren zonnepanelen inpassen om energie op te wekken. Uiteraard met een zorgvuldig ontwerp, zodat het karakter van de binnenstad behouden blijft. Blinde muren kunnen voorzien worden van groen dat verkoeling biedt, net als platte daken als die niet geschikt zijn voor zonnepanelen. En uiteraard zijn we groot voorstander van bewoners die hun woning isoleren om daarmee het energieverbruik te verlagen. De gemeente moet dit ondersteunen met subsidies, duurzaamheidsleningen en eenvoudige procedures voor het verduurzamen van monumenten.
D66 wil meer vrijheid in de openingstijden van de horeca, waarmee we ruimte bieden aan ondernemers en tegelijkertijd overlast tegengaan.
We willen samen met ondernemers aan de slag om dit werkelijkheid te maken, zodat het nachtleven kan bloeien zonder dat bewoners ernstige overlast ervaren op het moment dat de kroegen sluiten. 

D66 vindt het belangrijk dat de gemeente kansrijke initiatieven van bewoners omtrent verduurzaming, zoals het warmtenet in het Ramplaankwartier, blijft ondersteunen. 
De energietransitie zien we als een samenwerking tussen de gemeente, de Haarlemmers, woningbouwcorporaties en het bedrijfsleven. Kansrijke initiatieven vanuit de samenleving verdienen dus de steun van de gemeente.