Ons programma in
Schalkwijk

Schalkwijk is volop in ontwikkeling, met een enorme diversiteit aan nieuwe woningen en de komst van nieuwe voorzieningen zoals de bioscoop. D66 wil ruimte blijven bieden voor ontwikkeling, terwijl we tegelijkertijd de groene kwaliteit en de culturele diversiteit in het stadsdeel behouden en versterken. Dat betekent dat er meer aandacht moet zijn voor  de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad en het op peil houden van de voorzieningen en de bereikbaarheid. Ook het verbeteren van de veiligheid op straat is en blijft een belangrijk aandachtspunt in Schalkwijk.

Beeld: D66 Haarlem

D66 wil de woningen in Schalkwijk prioriteit geven bij de verduurzaming van de stad.
Europawijk, Meerwijk en Boerhaavewijk bestaan voor een groot deel uit woningen uit de periode 1945 – 1970. Dat biedt kansen om kosteneffectief te verduurzamen. In lijn met de Transvisie Warmte in Meerwijk sluiten we stap voor stap ook de andere delen van Schalkwijk aan op het warmtenet. Daarbij maken we de buurten gelijktijdig duurzamer én gezonder door de openbare ruimte klimaatbestendiger en groener te maken, woningen te isoleren en duurzame mobiliteit (fietsers, voetgangers, OV, deelmobiliteit) de ruimte te geven. Zo profiteren bewoners van energiebesparing en een fijne, gezonde leefomgeving.

D66 vindt dat er toegewerkt moet worden naar een nieuwe, brede scholengemeenschap in Schalkwijk.
D66 vindt het belangrijk dat kinderen in hun eigen buurt naar de middelbare school kunnen. Schalkwijk heeft op dit moment maar één middelbare school, De Rudolf Steinerschool. Gezien de gerealiseerde en verwachte woningbouw in Schalkwijk zou het raar zijn als er in Schalkwijk geen tweede scholengemeenschap zou komen. D66 vindt het belangrijk dat een nieuwe middelbare school gebouwd wordt op een aantrekkelijke plek in een mooi gebouw nabij de nieuwe bibliotheek, zodat daarmee een nieuw kenniscentrum wordt gerealiseerd.

D66 wil criminaliteit weren uit de wijken en jongeren een positief perspectief bieden.
Bewoners geven aan dat in Schalkwijk sprake is van georganiseerde criminaliteit en overlast door drugsdealers. D66 vindt dat het tegengaan van criminaliteit die de leefbaarheid bedreigt prioriteit moet hebben. Met wijkagenten die zichtbaar zijn op straat en meer inzet op het tegengaan van drugshandel. Tegelijkertijd zien we dat er in Schalkwijk groepen jongeren zijn die perspectief missen, waardoor ze kwetsbaar zijn voor ronseling door criminele groepen. Via goed onderwijs en jongerenwerk willen we alle jongeren de kans geven zich te ontwikkelen, zodat ze minder snel worden verleid door de aantrekkingskracht van het criminele geld. Organisaties zoals bijvoorbeeld Triple ThreaT spelen daarbij een belangrijke rol. Zo bestrijden we niet alleen criminaliteit die zorgt voor onveiligheid op straat, maar voorkomen we ook dat jongeren zichzelf verliezen in het criminele circuit. 

D66 vindt het belangrijk dat er blijvend aandacht is voor gezondheid in Schalkwijk. 
Het preventieakkoord Schalkwijk is een mooie stap in de goede richting en moet in de komende periode concreet uitgewerkt worden.

D66 vindt dat we Schalkwijk duurzaam met de rest van de stad moeten verbinden. 
Met goede fietsroutes, sociaal veilige voetpaden en een snel openbaar vervoernetwerk, op alle dagen van de week en ook op uitgaansnachten. Om ruimte te maken voor fietsers en voetgangers moeten autowegen worden verkleind: een lagere snelheid (30 km/uur) en minder rijstroken.

D66 wil dat de gemeente samen met de provincie zorgt dat de OV-verbinding tussen Station Spaarnwoude en Station Heemstede Aerdenhout verbeterd wordt, met een buslijn via Parkwijk en Schalkwijk.
Zo verbeteren we de bereikbaarheid van Parkwijk en Schalkwijk, met comfortabeler OV- verbindingen richting Amsterdam en Leiden, Den Haag en verder.

D66 wil dat de gemeente onderzoekt of er ruimte is voor een nieuwe P+R voorziening bij Schalkwijk of Parkwijk.
Daarmee kunnen we verkeer dat de stad binnenkomt afvangen, waardoor er minder autoverkeer door de woonwijken rijdt.