D66 stelt vragen over gebruik benzine-aggregaten

In het vragenuurtje op 26 januari stelde onze fractie vragen over het gebruik van benzine-aggregaten bij filmopnamen. D66 Haarlem pleit voor een gezonde(re) lucht in Haarlem. Het viel ons op dat bij een recente filmopname op een school in Haarlem-Noord voor de extra stroomvoorziening drie aggregaten op benzine gebruikt werden die in het gras voor de school stonden.

Niet meer van deze tijd

D66 Haarlem vindt dat het gebruik hiervan niet meer van deze tijd is, en zeker niet zo dicht bij een basisschool. Dus tijd voor actie. In de algemene regels foto- of filmopnamen van de gemeente Haarlem staat dat een fluisteraggregaat moet worden gebruikt. Wat D66 betreft zou het vrij makkelijk moeten zijn om hieraan toe te voegen dat deze aggregaten niet meer op fossiele brandstoffen mogen draaien maar alleen emissieloos op locatie (met bijv. accu dus) gebruikt mogen worden. 

Gezonde lucht voor alle Haarlemmers

Het college was het gelukkig met ons eens dat gezonde lucht voor alle Haarlemmers belangrijk is, maar is in eerste instantie niet bereidwillig meteen actie te ondernemen. Wethouder Berkhout gaf desgevraagd aan dat er eerst een uitgebreide kosten/batenanalyse gedaan zou moeten worden en het alternatief (emissieloze accu’s) ook niet zaligmakend hoeven te zijn. Ook zou bij verplichte overgang naar emissieloze stroomvoorziening dit naast filmopnamen ook voor andere partijen in andere situaties moeten gelden. Het laatste woord is hier dus nog niet over gezegd; wij blijven het volgen en pleiten voor actie voor gezonde Haarlemse lucht.