Eindelijk nieuwe Bomenverordening in Haarlem

Op donderdag 25 november ging de gemeenteraad akkoord met de nieuwe Haarlemse Bomenverordening. Deze bomenverordening regelt het behoud en de mogelijkheid tot kappen van bomen in de stad. Na jaren van discussiëren ligt er nu eindelijk een verordening die zorgt dat er meer bomen behouden blijven.


“In de drie jaar dat we hierover hebben, doen we nog steeds met een oude bomenverordening die niet adequaat is,” legde D66 raadslid Bas van Leeuwen uit in de raadscommissie Beheer. “Een paar partijen die willen minder regels, een paar partijen willen meer regels. … Volgens mij is de gemene deler wel: we willen meer bomen behouden en daar is die nieuwe verordening bij nodig.”

Bomen een schaars goed in Haarlem

Bomen vormen in een compacte stad als Haarlem een schaars goed waarmee zorgvuldig moet worden omgesprongen. Zij zijn essentieel voor het opvangen van de gevolgen van de klimaatveranderingen zoals hitte in de stad, hebben ze een belangrijke ecologische waarde en
leveren zij een bijdrage aan een schone lucht en aan de leefbaarheid van de stad.
Na jaren van discussiëren ligt er nu een bomenverordening die er voor gaat zorgen dat meer bomen behouden blijven. De bomen krijgen een betere bescherming en de beoordeling van een vergunningsaanvraag wordt duidelijker. Let dus goed op: je kan in Haarlem niet zo maar een boom kappen. Er zijn strenge voorwaarden en regels om zo veel mogelijk bomen in onze gemeente te behouden. Kijk op de website van de gemeente voor de geldende regels.

Aanpassingen op de Bomenverordening

Een aantal voorstellen van de fractie van GroenLinks, samen met D66 Haarlem de Actieparij en Trots Haarlem vragen een betere bescherming van bomen, dan nu in de Bomenverordening staat. Zo vragen wij bomen beter te beschermen die niet op grondgebied van gemeente staan, zoals bomen die bij mensen in de tuin staan. Helaas heeft dit voorstel het niet gehaald.
Wel moet er nu beter gekeken worden of een boom beschermwaardig of waardevol is, voor een kapvergunning wordt verleend. Dit voorstel heeft de raad wel aangenomen.

D66 Haarlem gunt Haarlem meer bomen

De nieuwe Bomenverordening gaat hoofdzakelijk over de kap en het behoud van bestaande bomen. Maar D66 wil ook méér bomen in Haarlem. Daarvoor moeten wij ook bomen planten. Daar blijven wij ons voor inzetten. 
Bijna precies een jaar geleden- op 23 november 2020 – werd Haarlem 775 jaar oud. Wij vroegen Haarlemmers waar er nog ruimte was voor meer bomen. Bijvoorbeeld op het schoolplein, langs de weg, op een parkeerplaats of op een ongebruikt grasveldje. Deze hebben we op een kaart verwerkt en gepresenteerd aan burgemeester Jos Wienen. Er zijn al jonge nieuwe bomen te vinden op een aantal locaties!