Spoedzoekers op de woningmarkt vallen tussen wal en schip

Gorcumers die plotseling op straat dreigen te belanden verdienen hulp bij het vinden van een tijdelijke woonoplossing. D66 stelde schriftelijke vragen over de zogenoemde spoedzoekers.

Spoedzoekers vallen tussen wal en schip

Spoedzoekers zijn mensen die door een uitzonderlijke situatie per direct op zoek zijn naar een woning. Het betreft bijvoorbeeld mensen die doorgaans redelijk zelfredzaam zijn en soms zelfs werken, maar die door pech of relatief kleine problemen op straat belanden. Een ander voorbeeld zijn inwoners die na een echtscheiding hun huis niet meer kunnen betalen. Toch kunnen ze vaak geen aanspraak maken op hulp van de gemeente. D66 ontvangt signalen dat Gorcumers op die manier tussen wal en schip vallen.

College reageert begripvol, maar beweegt weinig

Het college van burgemeester en wethouders antwoordt op onze vragen dat het onwenselijk is als inwoners in hun auto moeten slapen. De gemeente ontvangt signalen dat het (ook) voor deze groep moeilijk is om vervangende huisvestiging te vinden door de krapte op de woningmarkt. Maar om hoeveel mensen het precies gaat, is onduidelijk. Toch onderschrijft het college dat de gemeente een verantwoordelijkheid heeft bij het voorkomen van dakloosheid. Het Sociaal Team kan inwoners bijvoorbeeld ondersteunen en adviseren.

D66 ziet dat het college probeert om spoedzoekers te helpen bij het vinden van een tijdelijke woonoplossing. Desalniettemin blijven concrete acties uit terwijl we wel zien dat Gorcumers in de problemen raken. Het is teleurstellend dat het college geen aanvullende inspanningen wil plegen om spoedzoekers beter te helpen. Op onze vragen over het realiseren van een flexibele schil van tijdelijke woningen reageert het college bijvoorbeeld: ‘‘Het gaat om een complex vraagstuk waar tot nu toe geen concrete acties in mogelijk zijn gebleken.’’