In de bijgevoegde mail van Mediwiet-Midden-Nederland (niet in dit bericht) van woensdag 21 september 2016 wordt het verzoek aan veel Nederlandse gemeenten gedaan om een reactie te geven aangaande het gedogen van de kweek van uitsluitend Medicinale Cannabis, zoals in Tilburg, Bergen op Zoom en Arnhem. Bij het bestuderen van de lijst met geadresseerden was blijkbaar de gemeente Goes vergeten.

Desondanks vindt D66 Goes dit onderwerp dusdanig belangrijk dat wij hierover schriftelijke vragen indienen. Dragers van het hiv-virus en mensen met aandoeningen als MS, kanker en reuma hebben baat bij medicinaal gebruik van cannabis. Echter niet alle zorgverzekeraars vergoeden medicinale cannabis waardoor patiënten gedwongen worden de cannabis zelf te telen waarmee men in overtreding is.

D66 vindt dit onwenselijk. De gemeente Goes moet de gevoeligheden rondom reguleren van wietteelt van zich afschudden om deze patiënten tegemoet te komen.
Uit berichtgeving in de PZC is ons gebleken dat zowel de burgemeesters van Vlissingen en Terneuzen hebben aan-gegeven een positieve grondhouding in te nemen tegenover een
gedoogbeleid voor thuiskweek van medicinale cannabis. Wij hebben daarom de volgende vragen aan het College van B en W van Goes.

Vragen:

  • Is het verzoek van Mediwiet-Midden-Nederland van 21 september bij u bekend?
  • Bent u bereid alsnog te reageren naar Mediwiet-Midden-Nederland en in te gaan op de vraagl?
  • Bent u voornemens om het gedogen van de kweek van uitsluitend medicinale cannabis toe te staan?
  • Bent u bereid om dit onderwerp te bespreken in het overleg van het Veiligheidscollege ZWB (Zeeland/West-Brabant) op 14 december a.s.?