Het voorstel aanpak drugsoverlast en straathandel staat op de agenda vanwege de motie die wij vorig jaar met de PvdA, VVD en Nieuw Goes ingediend hebben en die nagenoeg raadsbreed is aangenomen om onderzoek te doen naar de situatie in Goes. Er was en er is veel overlast en er is sprake van straathandel, dat wordt nu ook in dit onderzoek onderkend.

Er zijn 73 geregistreerde incidenten gemeld tussen april en oktober 2019. Dat is natuurlijk veel te veel, daar moeten we wat aan doen. Dit is slecht voor Goes, de leefbaarheid staat onder druk, inwoners, ondernemers en toeristen hebben er last van.
Dat komt mede omdat wij onze coffeeshophouders in Goes ten opzichte van andere steden in het land extra regels opleggen, nl. het zgn. i-criterium. Er mag alleen verkocht worden aan ingezetenen en als je dus niet in Nederland woont mag je hier geen softdrugs in de coffeeshop kopen maar moet je dat op straat doen.

Eigenlijk stimuleren wij met onze regels de straathandel. En daar komt nog bij dat er op straat geen onderscheid is tussen soft en hard drugs, dus indirect stimuleren wij ook de verkoop van hard drugs.

Een levendige straathandel is wat D66 betreft helemaal niet nodig. Geef de Goese coffeeshops dezelfde mogelijkheden als elders in het land, kijk naar de voorbeelden in Tilburg en Eindhoven waar met succes het i-criterium is afgeschaft.

Het onderzoeksrapport stelt dat het effect van afschaffing van het i-criterium onbekend is, moeilijk in te schatten. Wat D66 betreft is het antwoord simpel doe een proef met het tijdelijk afschaffen van het i-criterium en kijk wat voor effect dat heeft zodat je een goede vergelijking tussen de beide situaties kunt maken en uiteindelijk een weloverwogen beslissing kunt nemen.

Wij willen u daarbij in overweging geven dat de gemeenteraad van Vlissingen dit besluit wat wij nu voorstellen reeds heeft genomen en dat u dus samen met Vlissingen zo’n proef kunt uitvoeren.