Allereerst wil ik aangeven dat als wij een nieuwe brandweerkazerne bouwen dat ‘ie dan goed moet zijn. Kwaliteit en betrouwbaarheid is belangrijk, zeker als het gaat om onze veiligheid. Het lijkt erop dat gemeente en veiligheidsregio er niet op diezelfde manier naar gekeken hebben. En dat brengt ons bij de volgende opmerkingen en vragen:

  • Veiligheidsregio en gemeente moeten toch samen tot een goed voorstel kunnen komen? Waarom nu eerst een nieuwe kazerne en dan over een paar jaar weer uitbreiden? Kan dat niet in 1 keer goed? Kunt u er niet voor zorgen dat de ontwikkelingen beter, zeg maar naadloos op elkaar aansluiten? Dit met het idee dat we straks een goede moderne brandweerkazerne met regiofunctie aan de ’s-Heer Hendrikskinderendijk kunnen realiseren.
  • D66 is er nl. echt voorstander van om het 1 keer goed te doen en dus niet op de locatie Troelstralaan bestaande gebouwen af te breken, dan nieuwbouw, op termijn uitbreiding en vervolgens nog eens uitplaatsing van de gemeentewerken. Daar komt nog bij dat uitplaatsing naar het duurzaam bedrijvenpark Deltaweg helemaal ongewenst is omdat dan ook nog eens een keer de business case van het bedrijvenpark zwaar onder druk komt te staan. Grond die je immers voor eigen gebruik inzet kun je niet aan nieuw in Goes te vestigen ondernemers verkopen. Voor D66 een keiharde nog-go.
  • De locatie Troelstralaan is ook helemaal niet geschikt voor een brandweerkazerne. Er is te weinig ruimte, het ligt in een woonwijk, naast een fietspad en bij iedere uitruk moet je met zo’n grote brandweerauto over de Ronda Gosa ovonde. Dat is vragen om problemen, terwijl de brandweer juist naar de problemen toe moet. D66 wil dan ook dat er afscheid genomen wordt van de locatie Troelstralaan.
  • Wat betreft de groenstructuur kunnen wij ons voorstellen dat compensatie en/of herstel binnen de huidige Goese groenstructuur moeilijk is. D66 pleit er dan ook voor om verder te kijken en tevens aandacht te hebben voor de klimaatopgaven waar we voor staan. We vragen ons dan ook hardop af of het niet mogelijk is om juist meer groen in de stad terug te brengen? Meer groen in de stad is trouwens ook goed voor Goese imago en Goes Marketing.
  • Natuurlijk moet een nieuwe kazerne duurzaam worden gebouwd, liefst circulair. Neem daarbij een voorbeeld aan de Emergis Kliniek. Dat neem je toch mee in je plan? Voor D66 is dat logisch, heeft de gemeente daar een motie van de gemeenteraad voor nodig?