D66 wil er wat aan doen, straathandel en drugsoverlast in Goes. Het is daarom dat we vorig jaar samen met PvdA, VVD en Nieuw Goes een motie hebben ingediend om eerst eens goed onderzoek te doen. Het onderzoek heeft plaatsgevonden en bevestigt ons beeld, er is veel overlast en straathandel in Goes. Inwoners, ondernemers en toeristen hebben er last van, de leefbaarheid staat onder druk, zo ook het imago van Goes en de binnenstad.

Aanpakken dus! Maar hoe komt dat eigenlijk die levendige straathandel? Het onderzoek is op dat punt niet duidelijk. D66 is dat wel. Wij zijn ervan overtuigd dat de Gemeente die overlast zelf veroorzaakt door buitenlanders te weigeren in de coffeeshops. Goes hanteert namelijk, als een van de weinige gemeenten in Nederland, het zogeheten i-criterium, d.w.z. dat coffeeshops alleen aan ingezetenen softdrugs mogen verkopen.

Buitenlanders, zoals bijvoorbeeld toeristen, mogen hier geen softdrugs in de coffeeshop kopen maar moeten dat op straat doen. Het Goese beleid veroorzaakt straathandel. En daar komt nog bij dat er op straat geen onderscheid is tussen soft en harddrugs, dus indirect stimuleert Goes ook de verkoop van harddrugs. Voor D66 zeer ongewenst en reden om samen met andere partijen een motie in te dienen gericht op een proefperiode zonder i-criterium waarbij buitenlanders dus niet meer aangewezen zijn op de straathandel maar gewoon terecht kunnen in de coffeeschop. Op basis van zo’n proefperiode kan dan duidelijk worden wat het effect is en kan de Gemeente een weloverwogen keuze maken.

Afgelopen donderdag kwam de motie ‘proefperiode zonder i-criterium’ aan de orde in de gemeenteraad. De motie is niet aangenomen of verworpen, de stemmen staakten, d.w.z. er zijn net zoveel raadsleden voor als tegen. Wat is dan wijsheid? Volgens de gemeentewet wordt het voorstel de volgende raadsvergadering weer voorgelegd en in stemming gebracht. Maar dat is toch helemaal niet nodig?

Voor D66 is democratie niet uitsluitend zoiets als meeste stemmen gelden. Het gaat er vooral ook om goed te luisteren naar wat er leeft in de samenleving en ook recht te doen aan de mening van de minderheid. Hier is vooralsnog niet duidelijk wat de minderheid is, maar het uitvoeren van nieuw onderzoek met de andersom situatie waarbij het i-criterium voor een periode van een jaar niet wordt gehandhaafd is het minste wat de gemeente kan doen!

D66 roept daarom het college van B&W op om zelf regie te nemen en actief straathandel en drugsoverlast aan te pakker door de proef zonder i-criterium wel degelijk uit te voeren. Overigens kan dat dan mooi samen met de Gemeente Vlissingen die wel al een actievere houding heeft aangenomen en binnenkort start met zo’n proefperiode.