Terugblik op afgelopen periode

Sinds de verkiezingen heeft D66 niet stilgezeten in Goes. Vanuit de oppositie proberen we onze ideeën en plannen onder de aandacht te brengen en zo mogelijk ook uit te voeren.

Commissie en werkgroepen

Na de verkiezingen zijn alle commissies en werkgroepen weer opnieuw ingevuld. Wij zijn nu aanwezig en praten mee in de werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing, de Rekenkamercommissie, de werkgroep Planning & Control en de Auditcommissie.

In de afgelopen periode hebben we in de gemeenteraad 3 moties en 3 amendementen ingediend. 2 moties zijn aangenomen 👍🏼. Hieronder een samenvatting 👇🏼

🌈 Aandacht gevraagd voor LHBTI nadat dit ontbrak in het coalitieakkoord. Volgens de formerende partijen gebeurt er al heel veel en is het niet nodig om hierover iets op te nemen in het programma.

🌈 Motie (samen met de VVD) om een regenboogzebrapad neer te leggen in Goes, als symbool voor een gastvrije en inclusieve gemeente. Na Roze Zaterdag zijn veel vlaggen en uitingen weer weg en kan een regenboogzebrapad daarin iets betekenen. Motie is weggestemd door PvdA/Groen Links, Partij voor Goes, Nieuw Goes en SGP/CU.

🏡Motie voor meer ambitie bij het van het gas afhalen van huizen. Aan de slag met kleine groepjes huizen en leren hoe we oudere huizen van het gas af moeten halen om voorbereid te zijn.
✅Motie is aangenomen!

🏘 Een aanpassing aan de visie voor Goes-Oost. Wij willen graag dat samen met de bewoners in de wijk Goes-Oost wordt nagedacht over de toekomst en de inrichting van de wijk. Niet alleen praten met belangrijke sleutelfiguren, maar zorgen dat alle inwoners zich vertegenwoordigd voelen. Wij stelden een burgerberaad voor waarin 100 inwoners van Goes-Oost samen nadenken, praten en met voorstellen komen. Die voorstellen worden dan weer gepresenteerd aan alle inwoners van Goes-Oost en de gemeente. Helaas heeft dit amendement het niet gehaald.

📝 Ook wilden we zorgen dat de inspraak van inwoners en betrokkenen rondom het gebied Centrum-Zuid alsnog goed zou plaatsvinden. Er was al een inspraak moment geweest, alleen was het gebied waar dat over ging inmiddels vergroot. Volgens ons hebben nu niet alle betrokkenen kunnen meedenken en had een extra “ophaalmoment” goed geweest voor de betrokkenheid van onze inwoners.

🚻 We hebben het voorstel voor de toiletvoorziening bij de Oostwal gesteund en aandacht gevraagd voor goed toiletbeleid in de gemeente. Zeker onze toeristische gebieden hebben geen openbare toiletvoorziening. Dat kan ervoor zorgen dat mensen met bijvoorbeeld darmklachten minder snel de deur uit gaan en binnenblijven. Dat moet wat ons betreft anders en blijft onze aandacht houden.

🛖 Wij hebben de plannen voor de Tiny Houses bij de Tiendendreef goedgekeurd om het mogelijk te maken dat een idee van een groep inwoners zelf gerealiseerd wordt en dan ook nog op het gebied van woningen. Een mooi voorbeeld van overheidsparticipatie!

💰Motie om de energietoeslag al uit te keren aan mensen op 130% ipv 120% van het sociaal minimum. In een tijd waarin de energieprijzen alleen maar stijgen is het belangrijk om onze inwoners die het financieel moeilijk hebben te steunen.
✅Motie is aangenomen!

🚗Een wijziging in de visie voor de voormalige Renaultgarage. Die visie schets ook een toekomstplaatje waarin het vooral gaat over parkeren. Vinden wij geen goed plan. Wij wilden die toekomstschets uit de visie halen om zo de opties open te houden en te kijken of er veel meer woningen kunnen komen. We hebben immers een woningcrisis en Wonen is een van de belangrijkste thema’s in de raadsagenda van de gemeenteraad zelf. Dit amendement is door alle andere partijen niet ondersteund.

Fijne zomer!

Wij wensen iedereen een fijne zomer. Heb je vragen of wil je dat wij ergens aandacht aan besteden? Laat het ons weten via [email protected]