Een toekomstvisie voor de Spoorzone Goes Zuid

D66 heeft een bijeenkomst georganiseerd over woningnood en bebouwing in de stadskern van Goes, in de Goederenloods in Goes.

Initiatief nemen

Martin Wissekerke legt uit waarom D66 een bijeenkomst organiseert voor de inrichting van de spoorzone Goes Zuid: “Als een nieuwe vorm van politiek, initiatief nemen om op democratische wijze aandacht te vragen voor woningbouw van de spoorzone Goes Zuid!

Lees verder onder de foto’s …

Zeeuwse woonagenda

Rutger Schoonis, D66-lid, geeft inzicht in de huidige Zeeuwse woningmarkt, kort samengevat, er zijn te weinig woningen en de bestaande woningen zijn teveel van hetzelfde. Hij licht de Zeeuwse woonagenda toe, samen met de 5 Zeeuwse regio’s streeft de provincie Zeeland naar een toekomstbestendig woningenvoorraad.
Er is meer vraag naar levensbestendige “nultreden”woningen, de Bevelandse regio heeft per saldo behoefte aan 3.500 nieuwe woningen. De vraag neemt toe door de verhuisgolf vanuit de randstad. Verder heeft deze regio 5.600 verouderde woningen, daar ligt een opgave om deze bestaande woningen te verduurzamen.

Gebied met potentie

Jaap Littooi ziet het stationsgebied als een uitdaging met potentie. Hij vergelijkt Goes met steden als Tiel en Zwolle. Ook daar is dezelfde situatie ontstaan als in Goes, het station lag eerst aan de rand van de stad, maar door woningbouw rondom de spoorzone heen, zijn het station en bedrijven verschoven naar een centrumpositie. Hij pleit voor de start van een participatieproces, waaraan alle partijen deelnemen die interesse hebben. De gemeente Goes kan dan de regie voeren, terwijl de toekomstige gebruikers en bewoners hun ideeën inbrengen over de openbare ruimte; autoluw, fietsen en wandelen heeft de voorkeur! Volgens Jaap Littooij is er beweging nodig om iets op gang te brengen.

Toekomstschets
Spoorzone Goes-Zuid

Levien de Putter heeft een toekomstschets gemaakt voor de Spoorzone Goes-Zuid; een woongebied voor jonge starters, grotere gezinnen en senioren en tegelijk een mix van koop, sociale verhuur en verhuur. Het gebied betreft 10 hectare waarbij gekozen is voor compacte bouw en veel openbare groen, met vogel- en voedselbosjes. Levien de Putter pleit voor circulair bouwen, met zonnepanelen en minimale uitstoot van stikstof en CO2. Levien de Putter heeft ook de verbinding gezocht met de Stoomtrein Goes en het stadshart, een prachtige visie met oog voor de menselijke maat en het klimaat!

Ontwerp van nieuw woongebied in de Spoorzone Goes-Zuid - Beeld: Levien de Putter