Preventie Preventie Preventie

Afgelopen woensdagavond waren Dick van de Merwe en ik aanwezig bij een informatieavond over de jeugdhulp in Zeeland. Vanuit alle gemeentes waren vertegenwoordigers aanwezig vanuit zowel de zorgaanbieders als gemeenteraadsleden en wethouders.

We hebben veel gezien en gehoord, met name over preventie en vroeg signaleren van problemen. Iets waar D66 in Goes al heel lang aandacht voor vraagt.

Een paar opmerkelijke dingen die we gehoord en gezien hebben:
Praktijkondersteuners bij huisartsen op Walcheren. De jeugdondersteuners daar konden 90% van de mensen die zich meldden al direct helpen. Zij stroomden niet door naar de reguliere (zwaardere) zorg.

Met Provocatieve Coaching komt een probleem veel sneller boven water en zorgt ervoor dat de persoon met het probleem zelf met oplossingen komt. Een proef op Tholen, waarbij hulpverleners aan de slag gingen met deze manier van coaching, heeft ervoor gezorgd dat 40% van de deelnemers goed geholpen is en niet doorstroomt naar de zorg.

Stichting JIM waar een jongere die in contact komt met een professional, zelf een JIM gaat kiezen. JIM staat voor “Jouw Ingebrachte Mentor”. Iemand die de jongere vertrouwd uit de eigen omgeving. De professional gaat ook met de JIM aan de slag, zo ontstaat een driehoek tussen jongere, professional en de JIM. Het idee is dat de JIM op een andere manier kan helpen of doordringen en de jongere sneller weer op weg is.

Een project bij SMWO voor Goes Bezig: “Stap in de goede richting”. Gezinnen die het sociaal-economisch lastig hebben worden opgezocht en begeleid. Bijeenkomsten worden georganiseerd over gezond eten, opvoeden en bijvoorbeeld geld. Samen wordt gezocht naar een oplossing, waarbij geprobeerd wordt dit samen te doen, dus ook deelnemers onderling. Wanneer het nodig is, wordt er zelfs 1 op 1 gewerkt. Ook hier is het doel om problemen aan te pakken voor ze te groot worden en er zorg nodig is. Bekijk een filmpje van dit project op deze pagina of op Youtube.

Zomaar een paar voorbeelden van projecten die lopen die, door een andere benadering, veel kunnen betekenen in het leven van een gezin of jongere. Een leven met minder zorgen. Het gevoel dat ze snel(ler) geholpen worden. En als bijkomend voordeel kunnen deze projecten bijdragen aan het besparen of voorkomen van zorgkosten. Wij zijn ervan overtuigd dat we meer moeten investeren in dit soort initiatieven die proberen problemen te voorkomen en mensen sneller hulp bieden wanneer zij dit nodig hebben.