Onderzoek naar straathandel en drugsoverlast

Op initiatief van de PvdA hebben we samen met de VVD in het afgelopen jaar een aantal gesprekken gevoerd en werkbezoeken gedaan over het Goese Drugsbeleid. Aanleiding hiervoor waren de signalen dat er steeds meer overlast is van straathandel rondom de coffeeshops. Straathandel zorgt voor vervelende en onveilige situaties als het lastigvallen van inwoners en toeristen. Bovenal zorgt straathandel ervoor dat inwoners zich niet veilig voelen in delen van Goes en dat willen we natuurlijk niet!

Op werkbezoek

Om een beeld te krijgen van de situatie zijn we in gesprek gegaan met de coffeeshophouders, SMWO en Indigo. Het blijkt dat er veel gedaan wordt aan voorlichting over de verschillende producten en het verantwoord gebruik ervan. Met name de coffeeshophouders nemen hun verantwoordelijkheid door te zorgen dat er een kwalitatief goed product wordt verkocht.

Ook wordt er verwacht dat de coffeeshophouders, misschien zelfs meer dan andere ondernemers, de regels naleven zoals in de gaten houden of er niet teveel wordt verkocht aan een persoon en alleen producten verkopen aan Nederlandse inwoners. Dit laatste heeft tot gevolg dat klanten geweigerd moeten worden. Deze klanten worden vervolgens buiten opgewacht en kunnen dan alsnog aan hun producten komen. Probleem is dat het dan niet bij softdrugs blijft. Om nog maar te zwijgen van de betrouwbaarheid. Producten worden bewerkt met gevaarlijke stoffen om de kwaliteit hoger te laten lijken.

Onwenselijke situaties

Dit levert gevaarlijke en onwenselijke situaties op. Scholieren, toeristen en nietsvermoedende voorbijgangers worden lastiggevallen. De straathandel is gevaarlijk en geeft inwoners bovenal een onveilig gevoel. Dit is ook nog eens slechte reclame voor Goes!

Fractievoorzitter Verheij: “Wij voelen ons geroepen om iets te doen aan het gevoel van onveiligheid in het gebied rondom de coffeeshops. Beter voor de bezoekers, beter voor Goes!”

Melden bij politie

Helaas worden lang niet alle voorvallen gemeld bij de politie, dus om te achterhalen hoe groot het probleem is, roepen wij de Burgemeester op om een onderzoek te starten naar de precieze omvang en daarbij te kijken wat de invloed is van het invoeren van het I-criterium. Dit is de regel die ervoor zorgt dat coffeeshophouders alleen hun producten mogen verkopen aan inwoners van Nederland.

Toegankelijk voor iedereen

Iedereen zou wat ons betreft producten mogen kopen bij de coffeeshops. Op deze manier hebben klanten dan een plek waar voorlichting gegeven wordt over verantwoord gebruik, is er een veilige omgeving om het product te gebruiken en wordt de kwaliteit van de producten zo goed als mogelijk in de gaten gehouden.

Motie voor onderzoek

Op donderdag 7 november 2019 dienen wij samen met de PvdA en VVD een motie in om dit onderzoek te starten en een beeld te krijgen van de situatie. Dit moet leiden tot aanpassingen in het Goese drugsbeleid zodat we straathandel effectief gaan aanpakken en overlast voor inwoners tegengaan.