“Geen medicinale wiet in Goes”

“Past niet in het collegeprogramma”, dat is het antwoord van het college in een memo over de mogelijkheden voor thuisteelt van medicinale wiet. Zij willen dit niet toestaan en geven zelfs aan dat burgemeesters daartoe niet bevoegd zijn. Echter in Tilburg is dit, onder voorwaarden, wel mogelijk.

Oplossing vinden

Wij hebben het college van B&W gevraagd om informatie en hun standpunt over dit onderwerp, aangezien wij voorstander zijn van het thuis telen van medicinale wiet. Wanneer mensen geen oplossing vinden in reguliere behandelingen of medicijnen kan medicinale cannabis in sommige gevallen wel hulp bieden in de vorm van pijnverlichting of verminderen van bepaalde klachten of bijwerkingen.
Het gaat om een beperkte groep, dus het zou wat ons betreft mogelijk moeten zijn om dit thuis te kweken onder bepaalde voorwaarden. Het is niet de bedoeling dat iedereen een wietplantage begint. Maar mensen die er baat bij hebben, hebben recht op deze mogelijkheid. Iedereen heeft recht op zorg en een zoveel als mogelijk pijnloos leven.

Er is slechts één zorgverzekeraar die de kosten voor medicinale wiet vergoed en natuurlijk kun je terecht bij de bestaande coffeeshops, maar als het aan de gemeente ligt worden die ook gesloten. In elk geval mag er in geen geval een nieuwe terugkomen wanneer een coffeeshop sluit. Bovendien is de wiet uit coffeeshops niet altijd geschikt voor medicinale toepassingen door concentraties van bacteriën en schimmels die volgens onderzoek van het Ministerie van VWS in de wiet kunnen zitten. Voor gezonde mensen is dit meestal ongevaarlijk, maar voor mensen met een chronische aandoening met een lage afweer kan dit problemen opleveren.

Wordt niet toegestaan

Volgens het college van B&W zou het toestaan van medicinale thuisteelt een aanzuigende werking hebben op criminelen en willen ze volgens het collegeprogramma het gebruik van drugs juist ontmoedigen.

Wij vinden dit enorm teleurstellend en zullen dan ook blijven zoeken naar mogelijkheden.