Doe mee met experiment Vlissingen!

Afgelopen donderdag werd tijdens de debatraad alsnog de motie over de proef met het i-criterium behandeld. Vlissingen heeft inmiddels het besluit genomen om een proef te doen met het tijdelijk afschaffen van het i-criterium om zo de straathandel en overlast terug te dringen.

VVD stemde tegen

De motie heeft het niet gehaald. Zelfs de eens zo liberale VVD stemde tegen dit voorstel, terwijl ze de afschaffing van het i-criterium in hun verkiezingsprogramma hebben staan. Ze laten wat ons betreft een kans lopen om straathandel en overlast voor onze inwoners terug te dringen.

Komt er nog
een nieuw onderzoek?

De Burgemeester gaf aan dat er vervolgonderzoek komt en dat ze goed kijkt naar het experiment in Vlissingen. Echter Vlissingen is geen Goes, gaf ze aan. Wat zou ze hiermee bedoelen? Wordt nu al aangegeven dat eventuele positieve resultaten niet 1 op 1 overgenomen kunnen worden? Wordt nu al aangegeven dat er misschien na het komende onderzoek nog weer nieuw onderzoek nodig is?

Afschaffen i-criterium!

Wat ons betreft wordt het i-criterium zo snel mogelijk afgeschaft. Iedereen van 18 jaar of ouder, moet vrij zijn om softdrugs te gebruiken. Zeker wanneer je pijn hebt en medicijnen geven geen pijnverlichting. Iedereen moet vrij zijn om te gaan en staan waar je wil, zonder overlast van dealers. 

Lees meer over de motie.