Burgerparticipatie bij Aria-Zuid

Afgelopen vergadercyclus werd het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan besproken voor Aria-Zuid.
Wat ons opviel was weer het grote aantal bezwaren dat is ingediend na afloop van informatiebijeenkomsten. Deze bijeenkomst waren georganiseerd door Fraanje, de ontwikkelaar.

Ook deze keer gaven betrokken inwoners aan dat ze het gevoel hadden geconfronteerd te worden met plannen die al af waren. Ook gaven ze aan voor het blok gezet te zijn voor wat betreft het mogelijke hotel in Hof Welgelegen.

Die feedback horen wij vaker, ook bij andere projecten in Goes. Er zit flink wat ruimte tussen de inspanning en bedoeling van gemeente en/of ontwikkelaar en wat de inwoners ervaren bij de participatietrajecten die dan georganiseerd worden. Dat moet wat ons betreft anders.

We hebben de wethouder gevaagd om in gesprek te gaan met de inwoners in Aria die bezwaar hebben gemaakt om erachter te komen wat er anders had gemoeten om dat gevoel te verminderen. Misschien kan de presentatie van plannen vanuit gemeente en/of projectontwikkelaar op een andere manier of kunnen we inwoners op een eerder moment uitnodigen om mee te denken.

De wethouder ziet geen rol voor de gemeente in het geval van Aria, omdat Fraanje als initiatiefnemer hierin de lead heeft. Op zich jammer, omdat we als gemeente hiervan zouden moeten leren. Zeker met het oog op toekomstige projecten en dan met name de ontwikkeling van Hof Welgelegen.

Wij pakken de handschoen wel op en gaan zelf in gesprek met Fraanje, om te kijken of zij mee willen denken om de inwoners op een juiste manier te betrekken bij de ontwikkeling van hun directe leefomgeving en met name van Hof Welgelegen.