Ambitie terug in de Transitievisie Warmte

Vanavond wordt in de gemeenteraad het plan besproken hoe we de komende jaren het gasgebruik gaan minderen. De Transitievisie Warmte. Er wordt vooral ingezet op besparen en energie-minderen. Alleen gaat er in deze visie geen enkel huis van het gas in de komende jaren. Dat is voor ons niet ambitieus genoeg.

Bekijk de bijdrage tijdens de oordeelsvormende raadsvergadering

Jeroen van de Merwe - Beeld: Screenshot uit opname raadsvergadering 25-05-2022

De lat moet hoger

Als gemeente moeten we meer vaart maken met de duurzaamheidsdoelen. Alle zeilen moeten bij. De lat moet hoger met de ambitie van Goes. We kunnen het ons niet veroorloven om op het gemak stappen te zetten.

Het doel om huizen van het gas af te halen moet het belangrijkste doel zijn. Hiervoor dienen wij vanavond een motie in. 

De motie

We willen dat het college:

  • meer ambitie toont en inwoners actief gaat helpen
  • als eerste aan inwoners zelf vraagt waar zij de mogelijkheden zien om van het gas af te gaan
  • en dat er een aantal (kleine) proefprojecten gedaan worden waarbij een straat of wijkje wordt aangepakt om daaruit lessen te leren voor toekomstige plannen.

De motie is aangenomen door de Gemeenteraad.