Aanpak zwerfvuil in Goes, meer aandacht voor gedragsverandering!

Wij zijn erg voor een schone omgeving, het liefst zonder zwerfvuil.
Maar er zijn nu eenmaal omgevingen waar zwerfvuil ligt en daar moeten we natuurlijk iets mee om die omgeving weer mooi verzorgd te krijgen.

Aanbevelingen zwerfvuil

De gemeente wil eenmalig extra geld uitgeven in de aanpak van zwerfvuil op verschillende plaatsen in Goes. En dan vooral het Foodcourt langs de A58. Samen met Nederland Schoon is gekeken naar wat er op dit moment gebeurt en wat anders of beter zou kunnen. Er worden veel aanbevelingen gedaan die door de gemeente worden overgenomen.

Aandacht voor gedragsverandering

Aangezien deze uitgave voorlopig een eenmalige extra uitgave is, wordt wat ons betreft voorrang gegeven aan gedragsverandering als primair doel en niet opruimen en handhaven.

Dit extra geld zetten we dan wat ons betreft juist in om de afvalbakken te laten opvallen, ze zo te positioneren in de flow van het terrein dat het te makkelijk is om het afval even weg te gooien en kan er wellicht ook gekeken worden naar belijning op de weg en andere grafische aanwijzingen.

Inspiratielijst maatregelen

Al zoekend op internet kwamen we de Inspiratielijst maatregelen zwerfafval gedrag, participatie en beleving tegen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daarin ligt juist de focus op gedragsverandering en worden allerlei ideeën aangedragen om dat te bewerkstelligen. Wij zouden meer van die ideeën terug willen zien, bijvoorbeeld meer gebruik maken van “nudging” en “priming”, engelse termen voor technieken waarmee we gedrag kunnen sturen en het voor mensen zo gemakkelijk te maken om hun afval netjes op te ruimen, dat er weinig nodig is om ze te overtuigen dat ook te doen. Dat krijgt wat ons betreft een groter aandeel in de plannen.

In dat document wordt ook aangegeven dat opruimen op vaste momenten niet helpt. Er moet meteen opgeruimd worden wanneer het teveel dreigt te worden, zodat de omgeving er altijd netjes en verzorgd uit ziet. Alleen dan is de opgeruimde omgeving een “normaal” voor mensen en wordt er sneller een noodzaak gevoeld om ook het afval netjes weg te gooien. Wanneer de Betho pas een halve dag of zelfs een dag na een melding gaat opruimen, wordt een omgeving met zwerfvuil genormaliseerd en verlaagd dat de drempel om afval te dumpen. Anderen hebben dat dan immers ook al gedaan.

Investeer in maatregelen voor gedragsverandering

Meer investeren in maatregelen die het gedrag van de bezoekers veranderen. Daarmee voorkomen we een deel van het zwerfafval en hoeven we minder op te ruimen!