Aandacht voor leefstijl

PvA preventie Alcohol, drugs en tabak

In de gemeenteraad is het Plan van Aanpak preventie alcohol, drugs en tabak besproken. Daarin wordt gekeken hoe deze zaken teruggedrongen kunnen worden en hoe de bewustwording vergroot kan worden voor de schadelijke gevolgen.

Aandacht voor leefstijl

Dit zijn prima doelen, maar zijn vooral plannen om gebruik en misbruik van alcohol, drugs en tabak tegen te gaan. Repressief. Wij willen dit omdraaien en aandacht besteden aan leefstijl. Wij willen inwoners bewuster maken over een gezonde leefstijl, de positieve gevolgen van bewegen onder de aandacht brengen. Natuurlijk komen ook de schadelijke gevolgen van gebruik en misbruik van alcohol, drugs en tabak aan de orde, maar de aandacht gaat vooral uit naar hoe we inwoners kunnen stimuleren om gezonder te gaan leven en wat dit oplevert voor de samenleving.

Leefstijlvisie voor Goes

Wat ons betreft gaan we dit plan combineren met de beweegvisie en maken we een Leefstijl visie voor Goes. Gelukkig heeft Wethouder Van de Reest aangegeven dat Goes al met het onderwerp leefstijl aan de slag is gegaan door het Nationaal Preventie Akkoord, alleen is dit pas later gereed dan dit plan van aanpak. Hij denkt dat een volgende versie van het plan van aanpak alcohol, drugs en tabak in de toekomst samengevoegd kan worden met het nieuwe leefstijl-plan in ontwikkeling.

Daar zijn wij blij mee en zullen dit ook in de toekomst blijven volgen.