Motie pré-mantelzorgwoning

Een pré-mantelzorgwoning is een zelfstandige woning op het terrein van je eigen huis wat lijkt op een mantelzorgwoning. Het verschil tussen een mantelzorgwoning en een pré-mantelzorgwoning is dat je bij een pré-mantelzorgwoning al in mag gaan wonen voordat er een mantelzorgsituatie ontstaat. Hierover bestaan nog geen landelijke regels maar zijn er wel steeds meer gemeentes die dit toe staan zoals Reimerswaal en Schouwen-Duiveland.

Gebruikelijke voorwaarden voor pré-mantelzorg woning:

  • Er moet voldaan worden aan de AOW-gerechtigde leeftijd.
  • er moet gehouden worden aan de regels die gelden bij het plaatsen van een mantelzorgwoning zoals veiligheid, milieu, gezondheid en isolatie.
  • de bewoners van het hoofdpand en de pré-mantelzorgwoning moeten een relatie met elkaar hebben.
  • De woonsituatie mag niet verslechteren
  • De pré-mantelzorgwoning max maximaal 10 jaar blijven staan.

Tot op heden is er nog geen beleid hierover in Goes en daarom dienen wij van D66 een motie in waarin we het college oproepen om in het eerste half jaar van 2024, in afstemming met andere gemeenten, een beleid hierover te gaan vormen.

De belangrijkste redenen voor D66 om deze motie over pré-mantelzorgwoningen in te dienen zijn:
1) Er vaak stressvolle situaties ontstaan omdat na het vaststellen van de zorgindicatie het vaak nog geruime tijd duurt voor de mantelzorgwoning kan worden betrokken.
2) Het zorgsysteem hiermee wordt ontlast.
3) Het meehelpt aan de doorstroming op de woningmarkt.

Tenslotte staan we samen sterker en willen we investeren in de nieuwe energie voor Goes!