Versterk de natuur in het Horapark

Onder buurtbewoners is er veel te doen over de bouwplannen in het Horapark. In dit terrein tegen het bos aan staan kantoorpanden leeg. De gemeente heeft plannen om op dit terrein veel woningen te realiseren. Vanwege de grote woningnood is D66 voorstander van het bouwen van veel extra woningen, maar op deze plek moeten we wel voorzichtig zijn met de natuur. Het gebied staat vol bomen en herbergt een unieke paddenpopulatie. Veel Edenaren en vooral bewoners van de Enkawijk hechten sterk aan het groene karakter. Dat moeten we dus beschermen, ook als er extra woningen bijkomen.

Voorstel D66 aangenomen

Om het groen in het Horapark prioriteit te geven heeft D66 een voorstel gedaan om de plannen bij te sturen. In het oude voorstel stond namelijk dat de bouwplannen in balans moesten zijn met de natuur. Dat is echter een abstracte en subjectieve stelling die weinig zekerheid biedt voor een goede afloop. Daarom stelde D66 voor om als harde ondergrens te bepalen dat de natuur in het gebied versterkt moet worden. Als er op sommige plekken dus natuur verdwijnt voor woningen, moet dat binnen het Horapark worden gecompenseerd zodat het gebied uiteindelijk beter uit de plannen komt dan het erin is gegaan. De Edese gemeenteraad nam donderdag 23 september jl. het voorstel van D66 met algemene stemmen aan.