Landbouw loopt tegen grenzen aan

Bij het televisiedebat van XON Nieuws ging D66-lijsttrekker Stephan Neijenhuis het debat aan met Gerrit Flier (SGP). Daarbij presenteerde D66 Ede plannen om de Edese landbouwsector te hervormen. Volgens D66 is verandering noodzakelijk omdat toenemende schaalvergroting in de landbouw zorgt voor schade aan de volksgezondheid, het klimaat en de schone lucht.

Natuur en samenleving
staan onder druk

Namens D66 benoemde Stephan Neijenhuis dat de boer gevangen zit in een productiesysteem waar telkens schaalvergroting het antwoord is. Hierdoor neemt de impact van de landbouw op de natuur en de samenleving steeds verder toe. Vooral in Ede merken we dat heel direct. De Veluwse natuur staat onder druk door de hoge stikstofdepositie. Ook is de concentratie van fijnstof en ammoniak één van de hoogste in heel Nederland. Dat beschadigt de gezondheid van Edenaren. Te lang heeft de politiek met pappen en nathouden geprobeerd deze groei door te laten gaan, waardoor de landbouw nu tegen grenzen aanloopt.

De boer zit gevangen in een productiesysteem dat niet toekomstbestendig is.

Stephan Neijenhuis

Help de boer naar een systeem met toekomst

D66 vindt dat we de Edese boeren geen realistisch perspectief bieden als we op deze weg doorgaan. Daarom sluit D66 zich aan bij de visie van Kamerlid Tjeerd de Groot waarin we boeren helpen over te stappen naar kringlooplandbouw. Met minder vee, een andere manier om met mest om te gaan en meer grondgebonden landbouw. Zo werken we aan een toekomstbestendige landbouw. Maar ook aan de ontwikkeling van de rest van de samenleving. Het kan niet zo zijn dat broodnodige woningbouw zoals in Otterlo jarenlang op de rem staat vanwege stikstof, terwijl één boerderij daarnaast een veelvoud van de stikstof uitstoot.