Jongeren, laat je stem horen!

D66 roept Edese jongeren op hun stem te laten horen! In het politieke debat én bij de verkiezingen voor de gemeenteraad. Die oproep deed lijsttrekker Stephan Neijenhuis bij het debat “Geef Ede Kleur” op 26 februari. Hierin gingen kandidaten voor de gemeenteraad in gesprek met Edese jongeren. Veel belangrijke thema’s voor jongeren kwamen aan bod, zoals onderwijs, klimaat en wonen.

Goed klimaat nalaten voor volgende generaties

Namens D66 nam de top-3 van de kandidatenlijst deel aan dit jongerendebat: Stephan Neijenhuis, Louke Koopmans en Sam Elfvering. Bij het debat over klimaat benadrukte D66-lijsttrekker Stephan Neijenhuis het belang van effectief klimaatbeleid: “We moeten een leefbare aarde nalaten voor volgende generaties. Het klimaat kan niet meer wachten en de gemeente Ede kan dus niet langs de zijlijn staan.” Daarnaast pleitte D66 in het klimaatdebat voor een brede aanpak tegen de hoge concentratie van fijnstof in de lucht boven Ede.

Betrek jongeren bij de politiek

Een andere discussie ging over het vertrouwen in de politiek. D66 pleitte daarbij voor een politiek die goed luistert naar de inwoners, ook naar jongeren. Dat is een kwestie van doen voor politici, maar ook zorgen voor goede ingangskanalen. D66 pleit daarom voor een terugkeer van het inspreekrecht in de gemeenteraad. Daarnaast wil D66 dat inwoners met een aantal handtekeningen een onderwerp kunnen agenderen voor een raadsvergadering. D66-lijsttrekker Stephan Neijenhuis legde uit: “Wij willen erg graag aan de slag om die burgeragendering mogelijk te maken na de verkiezingen. En wat ons betreft geldt daarvoor geen minimumleeftijd. Wij horen juist graag de stem van kinderen en jongeren in de politiek!”