Hulp vanuit Ede voor Oekraïense gemeenten gaat van start

De gemeente Ede gaat een summer school (webinars) verzorgen voor Oekraïense gemeenten. Uit een inventarisatie van de VNG blijkt dat er onder Oekraïense gemeenten behoefte is aan kennisuitwisseling op het gebied van voedsel en landbouw, twee gebieden waar Ede veel ervaring mee heeft. De inhoud van de webinars zal worden afgestemd met de betreffende gemeenten. Op basis van deze webinars kan vervolgens worden bepaald of er extra hulp geboden kan worden. Dat kan zowel gaan om kennis als om praktische hulp (zoals bijvoorbeeld het leveren van machines. Dit alles is gevolg van een eerder door raadslid Sam Elfvering ingediende motie.

Situatie Oekraïne

Sinds februari 2022 is er in Oekraïne een grootscheepse invasie gaande vanuit Rusland. Grote delen van Oekraïne liggen in puin en miljoenen mensen zijn op de vlucht geslagen voor het geweld van de Russen. Een deel van deze ontheemde Oekraïners vangen we in de gemeente Ede op in Harskamp. Op het moment van schrijven lijkt er nog geen uitzicht te zijn op wanneer er een einde zal komen aan deze oorlog.

Motie stedenband

Juni vorig jaar kwam raadslid Sam Elfvering met een motie die opriep om een stedenband aan te gaan met een stad in Oekraïne of om op een andere manier concreet bij te dragen aan de wederopbouw in Oekraïne. Als D66 zijn we blij om te zien dat er nu concreet invulling gegeven gaat worden aan de motie die vorig jaar door een meerderheid van de raad is aangenomen. Ook na de oorlog zal Oekraïne alle steun kunnen gebruiken om hun land weer op te bouwen en om alle ontheemde Oekraïners weer een thuis en een toekomst te bieden.

Edese steun
voor Oekraïne

De gemeente Ede gaat (om te beginnen) steun bieden door kennis uit te wisselen. Als D66 zullen we de vinger aan de pols houden om als gemeente Ede zo concreet mogelijk bij te kunnen dragen aan de toekomstige wederopbouw van Oekraïne. Daarbij moedigen we het college aan om goed te luisteren naar de behoeften vanuit de Oekraïense gemeenten. Hun behoeften zijn wat ons betreft leidend. De eerste webinar zal naar verwachting eind zomer worden georganiseerd.