D66 brengt werkbezoek aan Harskamp

Op 1 oktober brachten D66-Tweede Kamerlid Anne-Marijke Podt en D66-fractievoorzitter in Ede Stephan Neijenhuis een werkbezoek aan Harskamp. Zij bezochten daar de noodopvang van Afghaanse evacués op het defensieterrein. Daarvoor gingen zij in gesprek met mensen uit Harskamp en van de Coördinatie Vrijwilligers Vluchtelingen Ede (CVVE). Zij hebben zich ingespannen om hulp voor de evacués te organiseren.

De media heeft veel aandacht besteed aan de ongeregeldheden bij de aankondiging van de komst van de vluchtelingen. De hartverwarmende steun die al erg snel vanuit de Harskampse gemeenschap is gekomen, bleef echter onderbelicht. Daarom was het fijn met deze mensen in gesprek te gaan en te leren hoe de overheid in het vervolg ook beter deze vrijwilligers kan ondersteunen en faciliteren.