Marjolein Harbers

Beeld: Gertjan van Ginkel

Marjolein Harbers

  • 30 jaar
  • Wageningen
  • Bennekom

In het dagelijks leven werk ik als onderzoeker bij het UMC Utrecht waar ik onderzoek doe naar leefstijl en chronische ziekten. Een goede gezondheid is een groot individueel goed maar ook een randvoorwaarde voor deelname aan de maatschappij. Nog steeds verwonder ik mij erover dat in een welvarend land als Nederland mensen met een lage opleiding gemiddeld veertien jaar korter in
goede gezondheid leven dan mensen met een hoge opleiding. Deze verschillen zijn onacceptabel en vereisen politieke actie: met het creëren van een gezonde leefomgeving, aandacht voor mentale gezondheid, en genoeg mogelijkheden voor sport en beweging, kunnen we de gezondheid van alle inwoners van de gemeente Ede bevorderen en de kansenongelijkheid verminderen.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

De natuur die onze gemeente rijk is: de prachtige uitgestrekte Veluwse heide, en de bossen waar je fijn kunt wandelen. Lekker om je hoofd leeg te maken na een drukke dag.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Het maken van de gezonde (en duurzame) keuze, moet een makkelijke keuze worden. Er is in onze regio enorm veel kennis beschikbaar over het belang van een gezonde (voedings)omgeving, bijv. in de Regiodeal Foodvalley. Laten we deze kennis benutten en inzetten om de gezondheid van Ede en al haar inwoners te bevorderen.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Het moet makkelijk en leuk worden om gezond te leven! De omgeving vervult hier een sleutelrol, en ik wil me inzetten om het belang hiervan op de kaart te zetten.
  • Een gezond voedselaanbod, voldoende speel-, sport- en beweegmogelijkheden, en een groene en veilige wijk zie ik als belangrijke speerpunten.

Wat betekent D66 voor jou?

D66 betekent voor mij het beter maken van de dag van morgen voor iedereen