Ernst Steinmeier

Beeld: Foto: Gertjan van Ginkel

  • 46 jaar
  • Ede
  • Ede

Als geboren en getogen Edenaar heb ik er geweldig veel zin om me in de raad in te zetten voor een Ede waar iedereen zijn leven naar eigen inzicht kan inrichten. Een gemeente waar iedereen zich welkom voelt en waar we naar elkaar omkijken, waar je ook vandaan komt of wie je ook bent. En waar je je kunt ontplooien, via werk, school, een vereniging of hoe jij dat ook voor je ziet.

Ik ben een enthousiaste bruggenbouwer die op zoek gaat naar overeenkomsten in plaats van verschillen. Ik zie altijd en overal mogelijkheden en oplossingen. We hebben elkaar nodig om keuzes te maken in hoe we onze gemeente willen inrichten, ook al zijn we het op onderdelen met elkaar oneens. Om dan tot een compromis te komen en écht iets te veranderen, dat is wat mij ontzettend veel voldoening geeft.

Ik voel me verantwoordelijk om mijn gemeente een duw te geven in een meer sociaal-liberale richting. We leven in een fantastische stad, in een prachtige omgeving. Maar het kan en moet anders, eerlijker en toekomstbestendiger.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Het Paradijs, een open plek in bosgebied De Sysselt, is een plek waar ik vaak en graag kom. Vroeger al, om er hutten te bouwen met mijn vriendjes. Nu wandel ik er naartoe met mijn kinderen om te zien hoe zij hetzelfde doen.

De bar van Café Substitute is nog zo’n fijne plek in onze gemeente – althans, voor mij. Vroeger zat ik er vaak aan, nu slechts af en toe. Als ik er ben, zie ik er dezelfde koppen als toen. Dat voelt steeds weer als thuiskomen.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Ede behoort tot de snelst groeiende gemeenten van Nederland. Dat is niet voor niets. Wonen is hier minder duur dan in het Westen, er zijn stadse voorzieningen, de omgeving is prachtig, OV-verbindingen zijn goed op orde en er is werkgelegenheid. Maar die groei zet dit alles wel onder druk. Daarom moeten we keuzes maken om de verstedelijking van Ede in goede banen te leiden en de natuur te beschermen. Dan blijft Ede die groene, aantrekkelijke gemeente die het nu is – een thuis voor alle Edenaren.

Wat zijn twee zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • De wooncrisis is ook in Ede urgent. De wachtlijsten voor een sociale huurwoning zijn te lang, het aanbod van betaalbare koopwoningen te krap. Ik wil me inzetten om de woningvoorraad te vergroten op een manier die uitgaat van lokale en regionale behoeften, zodat iedere Edenaar een passende woning vindt. Dat begint met meer locaties aanwijzen voor woningbouw – liefst in de stad, maar ook daarbuiten. Bijvoorbeeld nabij het Edese NS-station Veenendaal-De Klomp.
  • Aan het begin van de vorige eeuw groeide Ede als garnizoensstad. Niet veel later zorgde ENKA voor extra werkgelegenheid. Nu is Ede toe aan een nieuwe impuls: de innovatieve foodsector biedt die kans. We hebben hier de ruimte, infrastructuur, kennis én handjes om van Ede een food hotspot te maken. Meer doen voor start-ups, het vestigingsklimaat verbeteren en intensief optrekken met ondernemers en kennisinstellingen in de regio zijn daarbij essentieel. Een duurzame groei van de Edese economie en nieuwe werkgelegenheid voor alle Edenaren, daar zet ik me graag voor in.

Wat betekent D66 voor jou?

Voor mij is D66 de partij van de nuance. Zelden is iets zwart/wit. We gaan uit van (wetenschappelijke) feiten en baseren daarop onze standpunten. We zijn niet dogmatisch en nooit te beroerd om standpunten te herzien in het licht van nieuwe inzichten. Dat past bij mij. Ik wil altijd overal aan durven twijfelen. Bij D66 krijgt iedereen die ruimte. Bij een sociaal-liberale partij als D66 is individuele vrijheid het uitgangspunt. Een overheid heeft als taak veel, zo niet alles in het werk te stellen om die vrijheid te waarborgen. Daar zet ik me graag voor in.