D66 Deventer stelt schriftelijke vragen over vapende jongeren

Dinsdag 3 oktober kopte de NOS een artikel met ‘Grote risico’s voor vapende jongeren, Trimbos-
instituut slaat alarm’.

Reden tot zorg

Landelijke cijfers geven reden tot zorg. Een op de vijf jongeren Nederlandse jongeren van 12 tot en met 25 jaar heeft in het afgelopen jaar een e-sigaret gebruikt. Kinderen tussen de 12 en 14 jaar zegt een op de tien elke maand een vape te gebruiken. Tussen de 15 en 17 jaar gaat dit om een kwart.
De fractie van D66 Deventer wil weten hoe de stand van zaken is in de gemeente Deventer als het gaat om jongeren die vapen.

Hoewel D66 een liberale partij is die vertrouwt op de keuzevrijheid van onze inwoners, maken we ons zorgen over de verslavende werking van roken en vapen onder jongeren. Verslaving ondermijnt de gezondheid en beperkt de vrijheid van opgroeiende jongeren in onze gemeente.

Vragen:

Dit leidt tot de volgende vragen aan het College:

  • Kan het College aangeven in welke mate dit probleem ook speelt onder de jongeren in de gemeente Deventer? Zo niet, is het College bereid hier nader zicht op te krijgen?
  • Is het College bekend met het collectief Artsen slaan Alarm? En, onderschrijft het College de oproep van dit collectief om het vapen tegen te gaan?
  • Welke inzet wordt momenteel gedaan om het vapen onder jongeren te beperken / terug te dringen? En, is aan te geven of de inzet adequaat en voldoende is?
  • Worden er verkoopdata bijgehouden van e-sigaretten / vapes in de gemeente Deventer? Zo nee, waarom niet? Zo ja, is er iets te zeggen over deze verkoopdata?
  • Is het College bereid te onderzoeken of er gemeentelijke mogelijkheden zijn om het aantal verkooppunten van vapes in de gemeente te beperken? Zo nee, waarom niet?