Deventer naar inclusieve en diverse gemeente?

D66 Deventer wil dat in onze gemeente iedereen kan meedoen en daarin gelijke kansen heeft. Iedereen moet zich hier welkom voelen. Dat betekent dat we geen onderscheid maken op uiterlijke kenmerken, maar gelijke kansen bieden aan iedereen. We hebben daarom ons ook positief uitgelaten over het beleidskader diversiteit en inclusie, die een stap verder en integraler gaat dan de beleidsstukken in de periodes hiervoor. Er is al veel gebeurd, maar er is nog genoeg te doen. 

Beeld: Valentino Vecchietti

Raadstafels

In de raadstafels van 13 en 20 september is het beleidskader Diversiteit en Inclusie besproken. Als D66 zijn we blij dat dit kader vrij breed wordt ingezet en niet een beperkt lijstje met allerlei doelgroepen bevat. Je kunt namelijk nooit volledig zijn, het gaat dus om een volledige (‘inclusieve’) aanpak.

Daarnaast willen we dat er breed wordt ingezet op het vindbaar maken van het meldpunt discriminatie. Deze wordt onvoldoende gevonden gezien de beperkte meldingen, maar een van de belangrijkste punten voor de komende periode is het tegengaan van discriminatie op huidskleur of achtergrond. Een ander speerpunt is hoe we de regenbooggelden gaan inzetten. Het is mooi dat 93% van de inwoners van Deventer vindt dat homoseksuele en lesbische vrouwen het leven moeten kunnen leiden wat ze willen, maar tegelijkertijd horen we als fractie nog de verhalen van hoe we het niet willen. Bijvoorbeeld transgenders die nog niet veilig of zonder gescheld over straat kunnen. Het zijn slechts anekdotes die we niet terugzien in de cijfers. Daarom is onze inzet ook op het verbeteren van het vinden van het meldpunt discriminatie. En we willen dat de gemeente meedenkt en faciliteert in het vinden van huisvesting voor het COC Deventer. Juist om die veilige ontmoetingsplek te kunnen bieden.

Meer aandacht en middelen voor het meldpunt discriminatie, de aandacht voor de inzet op regenboogbeleid, het faciliteren bij het vinden van huisvesting voor het COC en de juiste accenten in de doelstellingen leggen, hadden we als D66 Deventer een eigen motie voorbereid. Na het stellen van vragen in de raadstafel en overleg met de portefeuillehouder, bleken alle punten voldoende afgedekt zijn, behalve die van voldoende middelen voor een verbinder of adviseur die alle doelgroepen kan verbinden en aanjagen. Hiervoor zullen we samen met GroenLinks een motie indienen.