Inbreng Robert van Asten tijdens formatiedebat

Verkenners Annelien Bredenoord en Joost Sneller hebben eerder deze week de conclusie getrokken dat er op dit moment nog geen meerderheidscoalitie mogelijk is. Daarom debatteert de Haagse gemeenteraad over de formatie tot nu toe. In dat debat laat D66-leider Robert van Asten merken dat hij teleurgesteld is dat er nu nog geen meerderheidscoalitie is, maar dat hij wel veel waardevolle gesprekken heeft gevoerd en veel kansen ziet voor de toekomst.

Collega’s

Verschillende gevoelens zijn er de afgelopen dagen door mij heen gegaan. Allereerst natuurlijk teleurstelling.

Teleurstelling over het feit dat de verkenners Annelien Bredenoord en Joost Sneller hebben moeten constateren dat er op dit moment nog geen ruimte is voor een gedragen meerderheidscoalitie in Den Haag. Vele uren hebben zij overlegd, gesprekken gevoerd en partijen bevraagd maar nog niet tot een resultaat waarmee we de formerende fase in kunnen.

Meer inzichten

Toch is teleurstelling niet de enige emotie. De afgelopen weken heb ik zelf ook vele zeer waardevolle gesprekken gevoerd met collega’s en dat heeft geleid tot veel meer inzichten in elkaars motivatie, achtergrond en ambities. Gesprekken die, naar ik nu merk, te weinig zijn gevoerd de afgelopen jaren.

Onstuimige jaren achter de rug

En er was alle reden om die gesprekken wel te voeren. De afgelopen jaren waren allereerst politiek zeer onstuimig wat fysiek en mentaal om alle raadsleden en bestuurders een forse wissel heeft getrokken. Ten tweede heeft de corona crisis ook een enorme impact gehad op de manier van samenwerken, debatteren en besturen. Hoe kom je nader tot elkaar als je elkaar niet treft?

Waardevolle aanzetten

Deze mix heeft er mijn inziens toe geleid dat de partijen die de afgelopen weken met elkaar en de verkenners hebben gesproken in meer of mindere mate tijd nodig hebben om de gevolgen van de afgelopen periode met elkaar te bespreken. De eerste aanzetten zijn daartoe geweest en heb ik als echt heel waardevol beschouwd waarvoor ik mijn gesprekspartners ook wil bedanken.

Volgende stap is nodig
Dit alles ten spijt wachten de problemen in Transvaal en Laak niet op onze kringgesprekken, Vraagt de klimaatcrisis nu onze onverdeelde aandacht en zijn elke dag meer mensen opzoek naar een betaalbare woning. We moeten dus voort en wel zo voortvarend mogelijk.

Voortbouwende op de twee verkenningsrondes die we nu achter de rug hebben moet een volgende stap worden gezet. 

Motie CDA

Wat D66 betreft wordt een persoon aangezocht die op basis van een ronde gesprekken met alle partijen een voorstel doet welke partijen nu eens echt over de inhoud zouden moeten spreken. Het CDA dient met een motie in om tot een dergelijk proces te komen. D66 heeft deze medeondertekent en ik hoop dat de collega’s zich hier allen achter kunnen scharen.

Tot slot spreek ik nogmaals mijn dank uit aan de heer Sneller en mevrouw Bredenoord en nu aan ons allen, nu echt aan de slag, de stad wacht op ons