D66 bereid initiatief over te nemen, stelt opdracht voor nieuwe verkenner voor

De informateurs van Hart voor Den Haag/Groep De Mos hebben vastgesteld dat een meerderheidscoalitie met die partij niet mogelijk is. In het rapport van de twee informateurs staat “het is in het belang van de stad om het initiatief nu door te geven aan de tweede partij: D66”. In een brief aan collega-fractievoorzitters heeft D66-leider Robert van Asten aangegeven bereid te zijn het initiatief te nemen om zo snel mogelijk tot een meerderheidscoalitie te komen. De partij stelt een brede opdracht voor die met de raad kan worden besproken en daarna aan een nieuwe verkenner kan worden meegegeven.

Rapport informateurs duidelijk

“Allereerst wil ik de informateurs Gert-Jan Oplaat en Geerten Boogaart danken voor het werk dat ze hebben gedaan en voor hun duidelijke rapport dat vandaag is rondgestuurd”, zegt Van Asten. “In het rapport zijn de informateurs van Hart voor Den Haag/Groep de Mos duidelijk: het initiatief ligt nu bij D66”.

Brede opdracht voor nieuwe verkenner

Voor de volgende ronde in de formatie heeft D66 een brede opdracht opgesteld die met de volledige raad kan worden besproken: “verken alle mogelijkheden om tot een gedragen meerderheidscoalitie te komen. Bespreek daartoe met alle partijen vertegenwoordigd in de Haagse Gemeenteraad de volgende vraagstukken:

– Wilt u toetreden tot een meerderheidscoalitie en zo ja, met welke partijen?
– Wat zijn de grootste uitdagingen waar Den Haag voor komt te staan?
– Welke acties, in grote lijnen, moeten in de komende periode en op langere termijn worden genomen om deze uitdagingen het hoofd te bieden?
– Hoe moeten we de gemeente financieel gezond maken en houden, en tegelijkertijd de door u genoemde uitdagingen aanpakken?
– Hoe zouden college, gemeenteraad en de stad moeten samenwerken?
– Hoe ziet uw partij de huidige staat van vertrouwen van inwoners in de gemeente? Hoe kunnen college en raad aan dit vertrouwen werken?

Samen volgende stap maken in formatie stadsbestuur

Van Asten: “Het is van belang dat een nieuwe verkenner meer doet dan alleen zetels tellen. De verkenner moet ook als doel hebben om te zorgen voor een gezonde samenwerking tussen de raad, het college en de stad. Dat is van fundamenteel belang voor een betrouwbaar, verantwoord en daadkrachtig stadsbestuur”. Omdat die gezonde samenwerking zo belangrijk is wil D66 de opdracht met de raad gezamenlijk bespreken. Zo hebben alle partijen de kans om hun suggesties mee te geven aan de nieuwe verkenner die D66 later naar voren zal schuiven. Van Asten: “Zo kunnen we samen de volgende stap nemen in de formatie van een stadsbestuur dat oog heeft voor alle uitdagingen, kansen en bewoners van onze stad”.